YÜNTAŞ AKARYAKIT GIDA İÇECEK TURİZM MER. ELKT. NAK. SAN. TİC

Genel kurul toplantısına davet ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00762138
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KOCATEPE 02.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
27.03.2018 11:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
YÜNTAŞ AKARYAKIT GIDA İÇECEK TURİZM MERMER ELEKTRİK
NAKLİYAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimiz Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 2017 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısını 27 Mart 2018 Salı günü Saat:11.00’de şirket merkezi Toplantı Salonunda yapacaktır.
Ekseriyet temin edilemediği takdirde toplantı 3 Nisan 2018 Salı günü Saat: 11.00’de aynı yerde yapılacaktır.
Şirketimizin 2017 yılına ait Bilanço, Kar Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporu Selçuklu Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi No:1/1 AFYONKARAHİSAR adresindeki şirket merkezinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Ortaklarımızın bu toplantıya iştirak edebilmeleri için kendilerine veya temsil edecekleri ortaklara ait hisse senedi veya hissedar olduklarına dair vesaiki beraberlerinde getirmeleri sayın ortaklarımızın belli gün ve saatte toplantıya iştiraklerini önemle rica ederiz.


GÜNDEM
 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

 2. Genel Kurul toplantı tutanağının oy sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

 3. 2017 Yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

 4. 2017 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

 5. 2017 Yılı Bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki

 6. Yönetim kurulu üyeliklerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

 7. Yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılması, sayı ve sürelerinin tespiti

 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti

 9. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

 10. Şirket ana sözleşmesinin 2.nci maddesi 5 bendinde yapılacak değişiklik tasarısının okunması, müzakeresi ve onaylanması

 11. 2018 Yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesinin onaya sunulması

 12. Dilek ve temenniler

 13. Kapanış

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 27 Mart 2018 tarihinde şirket merkezi Toplantı Salonunda
saat :11.00’de yapılacak 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya………………………..…………………….’yı vekil tayin ettim.
VEKALET VEREN
VEKALETİ VEREN
Sermaye Miktarı :
Hisse Senedi :
Oy Miktarı :
Adresi :


ESKİ METİN
5—Her türlü hava, kara ve deniz vasıtaları ile yük taşıma işleri yapmak. Bu araçları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Lojistikle ilgili olarak faaliyette bulunmak, depo kiralamak, kiraya vermek, otoparklar işletmek, kiraya vermek ve kiralamak.

YENİ METİN
5—Her türlü hava, kara ve deniz vasıtaları ile yük ve yolcu taşıma işleri yapmak. Toplu ulaşım işi yapmak, toplu ulaşım hizmet ihalelerine katılmak. Bu işlerle ilgili olarak araç satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Lojistikle ilgili olarak faaliyette bulunmak, depo kiralamak, kiraya vermek, otoparklar işletmek, kiraya vermek ve kiralamak.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR