FİLTRE SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Genel Kurul Toplantısına Davet

FİLTRE SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01177573
Şehir : Kocaeli / Gebze
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GEBZE 13.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
30.06.2020 11:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Filtre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No:4422

Ticaret Ünvanı: Filtre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Beylikbağı Mah. Çelikoğlu Cad. No. 151 Gebze/Kocaeli

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09/06/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 30/06/2020 tarihinde, saat: 11:00'de, Beylikbağı Mah. Çelikoğlu Cad. No:151 Gebze/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016-2017-2018-2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekalatname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.


Yönetim Kurulu Üyesi İdris KAVALA (T.C.362**696)

FİLTRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


GÜNDEM:
1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2- Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi
3- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi ve görev taksimi,
4- Yönetim Kurulu'nun 2016-2017-2018-2019 yıllarına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi
5- Denetim Kurulu'nun 2016-2017-2018-2019 yıllarına ait raporunun görüşülmesi ve bu yıllara ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması ve bu yıllara ait dönem karının dağıtılıp dağıtmayacağının karara bağlanması,
6- Yönetim ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibraları,
7- Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerini Belirleyen ve Türk Ticaret Kanunun 419. ve Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları bu toplantıları bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış iç yönergelerinin ekteki şekilde kabul edilmesi
8- Dilek, temenniler, kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR