ENPAY ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş.

Genel Kurul Toplantısına Davet

ENPAY ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168678
Şehir : Kocaeli / Başiskele
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 02.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri
Toplantı Tarihi
:
03.07.2020 13:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No : 12271


Genel Kurul Toplantısına Davet
ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/05/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/07/2020 tarihinde, saat: 13.30’da, Karadenizliler Mah. Fakülte Cad. No:147/A Başiskele/KOCAELİ adresinde, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Şirketimize ilişkin 2019 yılı Finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Şirketi’ne ait Bağımsız Denetim Raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, paydaşlarımızın asaleten veya aşağıda bir örneği bulunan vekâletnamenin noter onaylı bir sureti veya vekalet veren kişinin imzasının noterce onaylandığına dair bir belge ile tayin edilecek temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kaşe - İmza2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzası hususunda yetki verilmesi,
2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3) Bağımsız Denetim raporunun okunması müzakeresi.
4) Mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların
Belirlenmesi
7) Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi
8) Şirket esas sözleşmesinin 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30 maddelerinin tadili,
9) Şirketimizin iştirakleri ile Şirketimiz arasında finansal işbirliği ile Şirketimiz iştiraklerinin sermaye artışı ihtiyaçlarının görüşülmesi,
10) TTK‘nın 395 ve 396. maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerine Yetki Verilmesi,
11) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
12) Dilek ve Temenniler.


VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım Anonim Şirketi’nin 03/07/2020 tarihinde saat:13.30'da geçekleştirilecek 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................ TC Kimlik numaralı ……………………………………….................’nu temsilci tayin ettim.
Vekâleti veren
Adı Soyadı :
Sermaye miktar :
Pay adedi :
Adresi:


Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR