AKROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı'na davet

AKROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156427
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 27.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay sahipleri ve ortaklar
Toplantı Tarihi
:
22.04.2020 10:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET


Şirketimiz Yönetim kurulu olarak 2018-2019 yılları çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere yapılacak olan genel kurulu toplantısı ODUNLUK MAHALLESİ 702.SOKAK NO: 5 /9 NİLÜFER / BURSA adresindeki şirket merkezinde 22.04.2020 Çarşamba günü saat 10:30 da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere gerçekleştirilecektir
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

  • İlgili dönemlere ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi 23.03.2020 tarihinden itibaren ODUNLUK MAHALLESİ 702.SOKAK NO: 5 /9 NİLÜFER / BURSA adresindeki şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.


Not : Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak noterde düzenlemeleri, noterde düzenlemeyeceklerse, noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnameye eklenmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla ;
YÖNETİM KURULU

Temsilci ve irtibat numaraları : Mahmut AKISKALİ 0 532 431 95 42 – 0 224 211 03 09

GÜNDEM :

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2) 2018-2019 yıllarına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması
ve müzakeresi.
3) 2018-2019 yıllarına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
6) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların
belirlenmesi.
7) Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve TTK 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince yetki verilmesi
8) Dilekler ve temenniler, kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Ek-3

VEKALETNAME
AKROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak AKROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin 22.04.2020 tarihinde ODUNLUK MAHALLESİ 702.SOKAK NO: 5 /9 NİLÜFER / BURSA adresinde saat 10,30. da yapılacak 2018-2019 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………………….’yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza


NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR