BANDIRMA ÖZEL HASTANE VE SIHHİ TESİSLER A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı'na davet

BANDIRMA ÖZEL HASTANE VE SIHHİ TESİSLER A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları, hissedarlar
Toplantı Tarihi
:
13.03.2020 13:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DUYURU ( İLAN)

ÖZEL BANDIRMA ROYAL HASTANESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ.

Yönetim Kurulumuz toplanarak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 13/03/2020 tarihinde Cuma günü saat 13.00’ de Paşakonak Mah . Sağlık Cad No: 16 BANDIRMA / BALIKESİR adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına Oy birliğiyle karar verildi.

GÜNDEM:

1-Açılış ve Başkanlık Divanı Oluşturulması
2-Toplantı Tutanaklarının İmzası için Divan heyetine Yetki Verilmesi
3-2019 yılı faaliyet Raporunun okunması
4- Finansal Tabloların ( Bilanço , Gelir -Gider Tablosu) Okunması
5-Okunan Faaliyet Raporu , Finansal Tablolar ve Denetçi Raporunun Görüşmeye açılması ve Raporların Onaylanması
6-Yönetim Kurulu Murahhas Üye ve Denetçinin İbra edilmesi
7-Yönetim Kurulu Üyeleri Murahhas Üye 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere seçilmesi
8-Yönetim Kurulu Üyeleri Murahhas Üyeye Verilecek Huzur Hakkı Bedellerinin Belirlenmesi
9-2019 Yılı Bilanço Karının Dağıtılması konusunun görüşülerek ,kar dağıtım miktarının ve şeklinin belirlenmesi ve karara bağlanması
10-Türk Ticaret kanununun 395.396 Maddeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Gerek Kendisi Gerekse Başkası Adına Herhangi Bir İşi Yapabilmelerine ve Şirketimizin İştigal Mevzuuna Giren İş Türünden Bir işlemi Kendi veya başkası Hesabına İfaa Edebilmelerine Aynı İşle Uğraşan Şirketlere Ortak Olabilmelerine İzin Verilmesine Dair karar Alınması
11-Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 09/08/2012 Tarih ve 28379 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Tebliği Uyarınca 2019 Yılında Üç,Altı ve Dokuz Aylık Ara Dönem Finansal Tablolarına Göre Kar Elde Edilmesi Halinde Şirket Ortaklarına Avans Kar Payı Dağıtımı Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
12- Dilek ve Temenniler
13- Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumu ÖZEL BANDIRMA ROYAL HASTANESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ Anonim Şirketi’nin 13/03/2020 tarihinde saat:13.00'de PAŞAKONAK MAH.SAĞLIK CAD.NO:16 BANDIRMA /BALIKESİR adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren Sermaye miktarı:
Adı Soyadı Pay adedi
İmza Adresi :

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR