ON-EL UN FABRİKASI SAN. TİC. A.Ş.

Genel kurul toplantısına davet

ON-EL UN FABRİKASI SAN. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01134256
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA YENİGÜN 18.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Genel kurul üyeleri
Toplantı Tarihi
:
14.03.2020 15:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ticaret Unvanı:

ON-EL UN FABRİKASI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adres: Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No:178 Karatay-KONYA

Genel Kurul Toplantısına Davet:

KONYA TİCARET SİCİL

Ticaret Sicil No:7658

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin yönetim kurulunun 12/02/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden: 14/03/2020 tarihinde saat:15:00 de Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No:178 Karatay-KONYA adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.Genel kurul toplantımıza , ortaklarımızın asaleten veya aşağıda gösterilen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ON-EL UN FARİKASI SAN.VE TİC.A.Ş

Gündem:

1-Açılış , yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2-Yönetim kurulunca hazırlanan, yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,

3- Bilanço, gelir tablosu vb finansal tabloların okunması müzakeresi tasdiki

4- Yönetim kurulu üyelerinin ibraları,

5-Karın kullanım şeklinin ,dağıtımının değerlendirilmesi,

6-Yeni yönetim kurulunun seçimi , sürelerinin tespiti

7-Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı tespiti,

8-Lüzum görülecek sair hususlar ,dilek ve temenniler , kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz On-El un Fabrikası San.ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 14/03/2020 tarihinde saat:14:00 de F.Çakmak Mah.Ankara cd. No:178 Karatay Konya adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR