16.BÖLGE DENİZLİ OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER ODASI

Genel Kurul Toplantısı'na Davet

16.BÖLGE DENİZLİ OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER ODASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Oda ve Meslek Üyeleri.
Toplantı Tarihi
:
29.02.2020 13:00

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği 11. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

XVI. BÖLGE DENİZLİ OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI’ndan

GENEL KURUL İLÂNI


I- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan optisyen-gözlükçüler odamızın, aynı Kanun’un geçici 4’üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ilk genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günlerde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır:

1) Genel Kurulun Yapılacağı Yer :XVI. Bölge Denizli Optisyen Gözlükçüler Odası Sırakapılar Mh. Yeşilköy Cd. No:7/1 Merkezefendi/DENİZLİ

2) Genel Kurulun Yapılacağı Tarih: 29/02/2020 (Cumartesi)-Saat: 13:00-17:00
01/03/2020 (Pazar)-Saat: 09:00-17:00

II- Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, seçimli genel kurul toplantısı 07/03/2020 (Cumartesi)-Saat:13:00-17:00 ;08/03/2020 (Pazar)-Saat:09:00-17:00 günlerinde aynı yerde ve aynı saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

a)Genel Kurul Görüşmeleri İçin : 07/03/2020 (Cumartesi)-Saat:13:00-17:00
b) Organ ve Mümessil Seçimleri İçin : 08/03/2020 (Pazar)-Saat: 09:00-17:00

3) Gündem:
a) Genel Kurul Görüşmeleri :
I. Yoklama
II. Açılış ve saygı duruşu
III. Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili
IV. Oda kurucu yönetim kurulu çalışma raporunun müzakeresi ve onaylanması
V. Yönetim kurulunun bilânçosunun tedkiki ve kabulü hâlinde ibra edilmesi
VI. Oda denetleme kurulu raporunun müzakere edilip onaylanması
VII. Odanın gelecek dönem bütçesinin görüşülüp onaylanması(Tahmini taslak bütçe)
VII. Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun Ekseriyetince kabûl olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması
IX. Oda organları için aday olanların tesbiti ve adayların kendilerini tanıtıp Programlarını anlatmaları
X. Dilek ve temenniler
b) Seçimler :
I.Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi
II.Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi
III.Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi
IV.Odayı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan asıl ve yedek mümessillerin seçilmesi

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR