DENSER DENİZLİ SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETMECİSİ A.Ş.

Genel Kurul Toplantısına davet

DENSER DENİZLİ SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETMECİSİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01120019
Şehir : Denizli / Çardak
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları, ilgili kişiler
Toplantı Tarihi
:
20.02.2020 11:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.

DENİZLİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO:
337-ÇARDAK
TİCARET UNVANI: DENSER DENİZLİ SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
TİCARİ ADRESİ: DENİZLİ SERBEST BÖLGESİ ÇARDAK/DENİZLİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;


Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08.01.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden 20.02.2020 tarihinde, saat 11.00’de Denizli Serbest Bölgesi Çardak/DENİZLİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017, 2018 ve 2019 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

BÜLENT SUNAY
GENEL MÜDÜR
GÜNDEM

Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,


Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,


2017, 2018 ve 2019 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi,


2017, 2018 ve 2019 yılları bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,


01.01.2017-31.12.2019 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının onaya sunulması,


Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve sürelerinin belirlenmesi,


Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi,


Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,


Dilekler ve kapanış.

EK-1: Vekâletname Örneği.

VEKÂLETNAME

Hissedarı olduğumuz DENSER DENİZLİ SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ ANONİM ŞİRKETİ’ NİN 20.02.2020 tarihinde Denizli Serbest Bölgesi Çardak/DENİZLİ adresinde saat 11:00’da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sn…………………………………….……………….vekil tayin ettik.

Vekâleti Verenin Unvanı :
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

DENSER Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. P.K. 4 Çardak-Denizli-TURKEY
Tel. 0 258 851 11 80 – 851 11 85 – 851 11 19 Fax. 0258 851 13 35

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR