ÇAN İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Genel Kurul Toplantısı'na davet

ÇAN İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117992
Şehir : Çanakkale / Çan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANIN SESİ 20.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
17.02.2020 11:30

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GENEL KURUL İLANI


Çan İlçesi Süt Üreticileri Birliği‘nin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 17/02/2020 tarihinde Pazartesi günü saat 11:30 ’da gündemindeki maddeleri görüşmek üzere İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi No:36 Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne ait toplantı salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 24/02/2020 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır. Basın İlan Kurumu kanalı ile mahalli gazetede yapılacaktır. Tüm üyelerimize ilanen duyurulur. 15/01/2020

GÜNDEM
1-Açılış
2-Divan teşekkülü(1 Başkan-1 Başkan Vekili-2 Yazman – 2 Oy Tasnifçisi).
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
5-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
6-Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin Okunması ve Görüşülmesi,
7-Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
8-Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin Oylanması,
9-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,.
10-2020 yılına ait tahmini bütçenin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
11- Üye Aidatlarının belirlenmesi,
12-Desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılması için üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden üyelik aidatının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13- Birlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için her türlü demirbaş, araç alınması, satılması , satışı yapılacak aracın fiyatının belirlenmesi , araç kiralama yetkisi verilmesi, ipotek alınması,verilmesi birlik adına kredi almak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında alet ve makine desteklemesi ve ekonomik yatırım programlarına müracaat etme ve hibe sözleşmesi imzalaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15-Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından iktisadi kalkınma mali destek programınca destek çağrısı yapılan konularda proje hazırlamak, hazırlatmak , başvuruda bulunmak ve hibe sözleşmesi imzalamak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16-Birlik Hesapları ile İktisadi İşletme Hesapları arasında aktarım için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17-Birliğimiz tarafından işletilen Çan Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 180 ila 194.maddelerine göre tür değiştirilerek Anonim Şirkete dönüştürülüp dönüştürülmemesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine, Tür değişikliği yapılması halinde Çan Süt Üreticileri Birliği Gıda Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi ünvanının kullanılmasına,kurulacak Anonim Şirkete mevcut İktisadi İşletmenin öz varlığının sermaye olarak konulmasına ve gerekirse nakit sermaye ile asgari şartın yerine getirilmesine, İktisadi İşletmeye ait tapu,taşıt,fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde tescilli mal ve hakların listesinin çıkarılmasına,İktisadi İşletme ile ilgili olarak tür değiştirme planının hazırlanmasına, İktisadi İşletmeye ait defter ve belgeler ile tür değiştirme planı ve İktisadi İşletmeye ait sicile tescilli varlık listesinin Yeminli Mali Müşavire tevdi edilerek tür değiştirmede esas olacak öz varlık tespitinin yaptırılamasına,oluşan öz varlık sonucu Şirket Ana Sözleşmesinin hazırlanarak Ticaret Sicil Müdürlüğün’de tescil ve ilan işleminin yapılması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
18-Üye üretici sütlerinin üyeler adına pazarlanması , üyelerimizin sütlerinin toplama şartları , pazarlama şartları, fiyatı ve alınacak komisyon miktarı yetkisinin Merkez Birliği’nden onay almak şartıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,
19-Merkez Birliği’nin kuracağı ya da ortak olacağı Sigorta faaliyetleri ile ilgili şirketler yada her türlü oluşumlara ortak olmak , acentelik almak , hisse almak, hisse satmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,
20-Birliğimize ait demirbaşların iktisadi işletme faaliyetlerinde kullanılması ve giderlerinin İktisadi İşletme tarafından karşılanmasının görüşülerek karara bağlanması,
21-Birliğimize ait Süt Toplama merkezlerinin bulunduğu köylerde Muhtarların, Tüzel Kişilik olarak üye olan S.S Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri’nin köyleri adına başvurması halinde , köylerinde yapılacak olan geleneksel köy hayırlarında kullanılmak üzere ayran tedariğinin Birliğimiz tarafından karşılanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
22-Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti, şehir içi , şehir dışı ve yurtdışı yolluklarının tespiti,
23-Dilek ve Temenniler,
24-Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR