MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı'na davet

MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117286
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar.
Toplantı Tarihi
:
17.02.2020 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 11523
MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. CADDE NO:4 Altıeylül/BALIKESİR
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24.12.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 17.Şubat.2020 tarihinde, saat:14:00 da, Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:4 Altıeylül/BALIKESİR adresinde, aşadaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları ve gerekli diğer evrak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılmasının sağlanması hususu ilan olunur.

MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SAN. VE TİC.A.Ş.
ADINA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BARIŞ SAĞLAM

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
  2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2018 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
  3. 2018 Yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının ve Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki
  4. Yönetim Kurulunun İbrası
  5. 2018 Yılı Karının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri İle Huzur Hakkı, İkramiye Gibi Haklarının Belirlenmesi
  7. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Mad. Uyarınca İzin Verilmesi
  8. Dilek Temenniler ve Kapanış


VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.02.2020 tarihinde saat:14:00'da ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. CADDE NO:4 ALTIEYLÜL/BALIKESİR adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Ad Soyad / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR