İZMİR İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

Genel Kurul Toplantısı'na davet

İZMİR İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116220
Şehir : İzmir / Bayraklı
Semt-Mahalle : FUAT EDİP BAKSI MAH. / ALPASLAN
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Birlik Üyeleri
Toplantı Tarihi
:
25.02.2020 11:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik (8) (11). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI


İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin Mali Genel Kurul toplantısı, 25 Şubat 2020 Salı günü saat: 11.00’de, İzmir İli Bayraklı İlçesi, Fuat Edip Baksı Mahl. Anadolu Caddesi No:175/3 (Birliğimiz Merkez Binası) adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde; ikinci toplantı, 15.Mart.2020 Pazar günü, Fuat Edip Baksı Mah. Altınyol Caddesi No:75/A (Bayraklı Belediyesi- Kapalı Havuz Düğün Salonu) adresinde aynı gündemle gerçekleştirilecektir.

ÜYELERİMİZE İLANEN DUYURULUR.
BİRLİK YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
------------------
1-Yoklama ve Açılış.
2-Divan Heyetinin teşekkülü, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
3-Başkanlık Divanına tutanakların imzalanma yetkisinin verilmesi,
4-Gündemin okunması,
5–2018–2019 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve oylanması,
6–2018–2019 Yılları Denetim Kurulu Raporunun okunması ve oylanması,
7–2018–2019 Yıllarına ait bilanço, gelir- gider raporlarının okunması ve oylanması,
8–2018–2019 Yıllarına ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço, Kar- zarar cetvellerinin ibrası,
9–2020–2021 Yıllarına ait Tahmini bütçenin okunması ve oylanması, 10-Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak olan tüm tarımsal desteklemelerde, tebliğ hükümleri doğrultusunda üyelerimiz adına gerekli başvuruların Birliğimiz tarafından yapılması, üye aidatı ve diğer borç tahsilâtlarının yapılacak olan destekleme ödemelerinden mahsup edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması,
11-İzmir-Bayraklı- Doğançay Mahallesi, 26449 ada, 1 parselde bulunan, hazine adına kayıtlı ve Birliğimize 30 yıllığına irtifak hakkı tesisi sağlanan arsada, onaylı projesine uygun olmak kaydıyla, Birliğimiz bütçe imkânları ve Belediye Başkanlıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklardan da destek sağlanarak, Arıcılık tesisleri, soğuk hava depoları yapılabilmesi için Bankalardan Kullanılacak kredi miktarı ve gerekli ödenek bedelinin Genel Kurul Tarafından belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna bu işlerin yerine getirilmesi konusunda yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması,
12-Birliğimizin Genel Merkez Ofisi ve Ürün-Malzeme satış mağazası olarak kullanılmak amacı ile Genel Kurulumuzun belirleyeceği bedelle gayrimenkul alımının görüşülmesi ve oylanması,
13-Tüzüğümüzün 24. maddesi, (d) fıkrası gereğince, İzmir İlinde faaliyet gösteren Kooperatif ve Birliklerle müşterek olarak kurulacak olan, Üretim ve pazarlama amaçlı Anonim Şirkete, İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliğimiz olarak katılım yapılması ve katılım paylarını belirlemek ve bu konuyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması.
14-Dilek ve temenniler,
15-Kapanış.
** Önemli not: Üyelerimizin oylarını kullanabilmesi için, Arıcı Kimlik Kartları ile, yoksa nüfus cüzdanı ile gelmesi şarttır. Asaleten oy kullanılacaktır. Vekâleten oy kullanılamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR