NAF OTOMOTİV A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı'na davet

NAF OTOMOTİV A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01072678
Şehir : Bursa / Nilüfer
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 25.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
12.11.2019 17:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Ticaret Sicil No : 72312

Ticaret Unvanı : NAF OTOMOTİV PLASTİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi : Barış Mh. İzmir Yolu Cd. Tuzcu İş Merkezi No : 210 / 5 Nilüfer – BURSA
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yönetim Kurulunun 16.10.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden;
2018 hesap yılı genel kurulu ; 12.11.2019 tarihinde, saat: 17:00’de, Barış Mh. İzmir Yolu Cd. Tuzcu İş Merkezi No : 210 / 5 Nilüfer – BURSA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul Kararı 23.10.2019 tarih ve 9936 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 1132 Nolu sayfasında ilan edilmiştir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM :
1. Açılış ve Divan Heyeti Seçimi
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
3. 2018 hesap yılları Bilanço ve Gelir Gider Fark Cetvellerinin Okunması
4. Genel Kurula okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Fark cetvellerinin müzakere, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması
5. Yönetim Kurulunun İbrası
6. Yönetim kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması ve görev sürelerinin tespiti.
7. Dilekler ve Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz NAF OTOMOTİV PLASTİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 12.11.2019 tarihinde saat:17:00'de : Barış Mh. İzmir Yolu Cd. Tuzcu İş Merkezi No : 210 / 5 Nilüfer – BURSA adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR