AKÇA TAŞ VE KUM OCAKLARI MADENCİLİK MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel kurul toplantısına davet

AKÇA TAŞ VE KUM OCAKLARI MADENCİLİK MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00879704
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 19.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay sahipleri
Toplantı Tarihi
:
06.11.2018 10:45

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKÇA TAŞ VE KUM OCAKLARI MADENCİLİK MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUNUN GÜNDEM DUYURUSUDUR


Ticaret Ünvanı : AKÇA TAŞ VE KUM OCAKLARI MADENCİLİK MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : Hacıkaplanlar Mahallesi 740 Sokak No:2 Pamukkale / DENİZLİ
Ticaret Sicil No : 22784

Genel Kurul Toplantısına Davet,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 10.10.2018 tarih ve 02 nolu karara istinaden, 06.11.2018 tarihinde Salı günü saat 10:45’de Hacıkaplanlar Mahallesi 740 Sokak No:2 Pamukkale / DENİZLİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya çağrı ayrıca Ticaret Sicili Gazetesi ve Denizli Gazetesinde yayınlanacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 10.10.2018

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN BAŞKAN YRD. ÜYE ÜYE ÜYE
********** ********** ********** ********** **********
EROL AKÇA SEMRA AKÇA ACAR ALİ AKÇA HÜSEYİN AKÇA ŞAKİR AKÇA


GÜNDEM :

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
  2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
  3. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
  4. Finansal tabloların (2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu) okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
  6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
  7. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretlerin tespiti,
  8. T.T.K. 395. ve 396. maddelerine istinaden Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
  9. Dilek ve temenniler,
  10. Kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı Bulunduğum Akça Taş ve Kum Ocakları Madencilik Mermer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin şirket merkezi olan “Hacıkaplanlar Mah. 740 Sok. NO:2 Pamukkale / DENİZLİ ” adresinde 06 Kasım 2018 Salı günü saat 10:45'de yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya oluşturulacak kurullara ve komisyonlara seçmeye ve seçilmeye ..................................................... 'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
İsim-İmza-Tarih
VEKALETİ VERENİN

SERMAYE MIKTARI
HISSE ADEDI
OY ADEDI
ADRES


Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR