BELSİN PETROL SANAYİVE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı'na davet

BELSİN PETROL SANAYİVE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00854671
Şehir : Kayseri / Melikgazi
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ ANADOLU HABER 17.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
2017 yılı olağan genel kurul toplantısı ve vekaletname örneği
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
17.09.2018 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


KAYSERİ Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 26905

BELSİN PETROL SAN VE TİC AŞ

Ticari Adresi: Kocatepe Mah. Eren Yıldırım Bulv. No:45 Belsin 38070 Melikgazi – Kayseri

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15.8.2018 tarihli almış olduğu karar istinaden; 17.9.2018 tarihinde, saat: 10.00’da, Kocatepe Mah. Eren Yıldırım Bulv. No:45 Belsin 38070 Melikgazi – Kayseri adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.


GÜNDEM DADDELERİ:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Yönetim kurulunun 2017 yılına ait faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
3- 2017 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4- 2017 yılı Yönetim Kurulu’nun ibrası.
5- Yeni Yönetim Kurulunun Belirlenmesi
6- Dilek ve temenniler.
7- Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….'da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR