HAPALKİ SANAYİ ÜRÜNLER ÜRETİM PAZ. VE TİC. A.Ş.

Genel kurul toplantısına davet

HAPALKİ SANAYİ ÜRÜNLER ÜRETİM PAZ. VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00850509
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 10.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
29.08.2018 11:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Eskişehir Ticaret Sicili Müdürlüğü


Ticaret Sicil No: 15673

Ticaret Ünvanı: Hapalki Sanayi Ürünleri Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: 75. Yıl Mah. Organize Sanayi Bölgesi Şehitler Bulvarı No:4 Odunpazarı Eskişehir

Genel Kurul Toplantısına Davet;Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.08.2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29.08.2018 tarihinde, saat: 11.30’da, 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Şehitler Bulvarı No:4 Odunpazarı Eskişehir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
YÖNETİM KURULU


GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 01.01.2018-27.07.2018 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Ana Sözleşmenin 7., 8., 9., 12. ve 13.maddelerinin değiştirilmesi hakkında tadil tasarısının görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen sayı kadar üyenin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret/huzur haklarının tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesi,
8. Dilek, temenniler ve kapanış.


VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Hapalki Sanayi Ürünleri Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 29.08.2018 tarihinde saat:11:30'da 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Şehitler Bulvarı No:4 Odunpazarı Eskişehir adresinde geçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.......................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR