TASFİYE HALİNDE S. S. PAMUKKALE K. SAN. SİT. TOPLU İŞY. YAPI

Genel kurul toplantısına davet

TASFİYE HALİNDE S. S. PAMUKKALE K. SAN. SİT. TOPLU İŞY. YAPI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00829868
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 29.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
29.07.2018 10:30

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TH.SS.PAMUKKALE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP. BAŞKANLIĞI’NDAN
GENEL KURULA ÇAĞRI


Sayın Üyemiz, Kooperatifimizin 2016-2017 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 29. Temmuz 2018 Tarihli Pazar günü saat 10,30 da Bayramyeri Kurşunlu Sokak Becer İşhanı 3. Kat “ TAÇ DÜĞÜN SALONU’nda aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır. İlk toplantıda ekseriyet temin edilemediği taktirde ikinci toplantı 7 gün sonra ( 05.Ağustos 2018 ) tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündem ile yapılacaktır. Tüm üyelerimizin asaleten yada vekaleten toplantıya iştiraklari rica olunur.

05.06.2018
TH.SS.PAMUKKALE KÜÇÜK SAN.SİT.TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP.BŞK.LIĞI


G Ü N D E M

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan heyeti teşekkülü ve divana imza yetkisi verilmesi.
  3. Geçmiş dönem faaliyet raporları-Bilanço ve gelir/gider cetvellerinin okunması ve görüşülmesi.
  4. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi.
  5. Tasfiye – Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı-ayrı ibrası.
  6. Önümüzdeki dönem yapılacak işlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.
  7. A)Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan 20.L.2 Pafta-1237 ada-1 parselde kayıtlı 95 metrekarelik arsanın satılması veya bu parsele üye kaydı yapılması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

B)Yine kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan ve Belediye imarında ibadethane yeri olarak ayrılan M22 A-22 B-2B pafta-6654 ada-1 parsel de bulunan 2271/3134 paylı taşınmazın şu anda bulunduğu halihazır haliyle Denizli Müftülüğüne veya Pamukkale 3. Sanayi Sitesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğine satılması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması.. 8..Yönetim ve Tasfiye kurulu seçimi (3 asil-3 yedek) 9. Denetim Kurulu seçimi (2 asil-2 yedek) 10. Dilek ve Temenniler 11. Kapanış

.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR