UZER MAKİNA KALIP SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı'na davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00816067
Şehir : Kocaeli / Kartepe
Semt-Mahalle : ARSLANBEY OSB MAH. / BÜYÜKDERBENT
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 01.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Genel kurul
Tebligat Muhatabı
:
Uzer Makina ve Kalıp Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Toplantı Tarihi
:
21.06.2018 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UZER MAKİNA VE KALIP SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu’ndan

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemin karara bağlanması amacıyla, 21.06.2018 tarihinde, saat 14.00’de, Şirket Merkezi olan “Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Mh. 5.Sk. No:5/A Kartepe / Kocaeli” adresinde toplanacaktır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilânço, Gelir Tablosu T.T.K. hükümleri doğrultusunda Genel Kurul toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde hissedarların tetkikine sunulacaktır.

Şirket Ortakları toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi pay sahibi olan veya olmayan bir üçüncü kişiye toplantıda kendileri adına oy kullanmak üzere vekâlet verebilirler. Vekâletnamenin bir örneği aşağıda verilmiştir.

Gündem
Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

 1. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 2. 2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 3. 2017 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
 5. Kamu Gözetim Kurulu’na tabii Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
 6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
 7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
 8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
 9. 2018 Yılına ait finansal tablolarda bulunan kâr üzerinden kâr payı avansı dağıtımının onaya sunulması,
 10. Dilek ve öneriler.
 11. Vekâletname Örneği
 12. Uzer Makina ve Kalıp Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

Uzer Makina ve Kalıp Sanayii Anonim Şirketi’nin 21.06.2018 tarihinde yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na mazeretime binaen iştirak edemeyeceğimden ötürü Olağan Genel Kurul’a katılmaya, sahibi bulunduğum hisseleri temsile ve oy kullanmaya Sayın ………………………………vekil tayın ettim.

Ortağın Adı Soyadı / Adresi
Sahibi Bulunduğu Hisse Miktarı
Tarih / Ortağın İmzası

Uzer Makina ve Kalıp Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR