PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.

Genel kurul toplantısına davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00795904
Şehir : Denizli / Pamukkale
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 25.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
25.05.2018 16:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GENEL KURUL İLANI

1- Çağrıyı yapanın, Ticaret Unvanı: Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici Anonim Şirketi, Denizli Ticaret Sicil No: 26096
2- Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun, 09/04/2018 tarih 07 nolu almış olduğu karara istinaden; 25/05/2018 tarihinde, saat, 16:00’da Genel Kurul yapılacaktır.
3- Toplantı yeri, Teknokent, Çamlaraltı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No.67-C Blok, Zemin Kat Pamukkale/ DENİZLİ, adresidir.
4- GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1) Yoklama ve açılış
2) Divan heyeti seçimi (1 başkan 1 katip 1 oy toplama memuru)
3) Genel kurul tutanakları imzalaması için divan kuruluna yetki verilmesi
4) 2017 yılı çalışma raporu, bilanço, ve gelir gider tablosunun okunması
5) Okunan raporların görüşülmesi ve kabulü
6) Yönetimin ibra edilmesi
7) Yönetim kurulu huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi
8) Ana sözleşmenin “Şirketin yönetimi, temsil ve ilzamı” maddesinin değişikliği
9) Yönetim kurulu seçimi (9 kişi) ve süresi
10) Dilek ve temenniler
11) Kapanış.
5- Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Kaşe+imza
Vekâletname Örneği
Pay sahibi olduğumuz …………………………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……tarihinde……..saat:….:….'da ………………………………………… ………………………………………adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantı-sında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...................................................... ’nu temsilci tayin ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR