KULU SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Genel kurul toplantısına davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00749907
Şehir : Konya / Kulu
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ KULU 12.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
2018 yılı olağan genel kurul toplantısı
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu
Toplantı Tarihi
:
28.02.2018 11:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KULU SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLANI


SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ’NİN 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.02.2018 Çarşamba günü saat 11.00 de Kulu Belediyesi HALK KÜTÜPHANESİ toplantı salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 14.03.2018 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Tüm üyelerimizin toplantıya katılması gerekmektedir.

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama.
2- Divan teşekkülü
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4- Yönetim Kurulu kararı ile geçici ihraç edilen üyelerin üyelikten çıkarılması konusunun görüşülmesi
5- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunup, görüşülmesi ve ibrası,
6- 2017 yılı kesin hesaplarının görüşülmesi ve ibrası
7- 2018 yılı tahmini bütçe ve çalışma programlarının görüşülerek oylanması, ibrası ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi.
8- Tüzel ve gerçek kişiler için Üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatın belirlenmesi (5200 sayılı Kanuna istinaden; Birlik üyeleri, giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı ile yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 10’undan az, yarısından fazla olamaz. Giriş aidatı alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Giriş aidatı ve yıllık aidt miktarları , belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir.)
9- Üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
10- Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş, araç alınması, satılması veya kiralanması ipotek alınması, verilmesi birlik adına kredi almak için yönetim kuruluna yetki verilmesi. (Not: Gayrimenkul alınacaksa alınacak yerin meblağı, evsafları (ada, parsel v.s) belirtilerek genel kurul kararının alınması gerekir.)
11- Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ve Şehir içi, şehir dışı ve yurtdışı yolluklarının, brüt veya net olarak tespiti.
12- Birlik adına İktisadi İşletme kurma. Şirket kurmak ve kurulmuş şirketlere ortak olmak ve ticari işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
13- Merkez Birliği’nin kuracağı ya da ortak olacağı şirket ya da her türlü oluşumlara ortak olmak, acentelik almak, hisse almak, hisse satmak için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
14- T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 10.01.2018 tarih ve E.79547 sayılı olur ile hazırlanan Üretici Birlikleri tüzüğünün görüşülmesi ve Birlik tüzük değişikliğinin oylanması ve karara bağlanması.
15- Birlik üzerinden üyelere hayvan temini konusunun konuşulması.
16- Birliğe borçlu üyelerin durumunun görüşülmesi, alacakların tahsili için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
17- Birlik Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
18- Merkez Birliği temsilcisinin 1 asil 1 yedek olarak ismen açıkça belirlenmesi.
19- Dilek ve temenniler.
20- Kapanış.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR