ÇIRPI ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

Genel kurul toplantısına davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00749281
Şehir : İzmir / Bayındır
Semt-Mahalle : CAMİİ MAH. / BAYINDIR
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK TİRE 05.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Olağan Genel Kurula Çağrı
Tebligat Muhatabı
:
Oda üyeleri
Toplantı Tarihi
:
07.03.2018 11:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇIRPI ESNAF VE SANATKARLAR
O D A S I
TEL&FAKS:0.232.583 65 34
ÇIRPI ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINDAN

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun yapılmasını öngördüğü Odamızın Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda gündem maddelerini müzakere ile kararlara bağlamak üzere 07.MART.2018 günü saat:11.00’de Esnaf Kefalet Kooperatifi toplantı salonu Cami mah. Abdi yalçın cad. no:17/A ÇIRPI/BAYINDIR/İZMİR adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı aynı gündem maddeleri ile 14.MART.2018 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimizin kimlikleri ile birlikte bizzat katılımını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU ADINA
Ferit KADİFELİ
Başkan
GÜNDEM :

 1. Açılış.
 2. Başkanlık divanının teşekkülü.
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
 4. Başkanlık divanına tutanakların imzalama yetkisinin verilmesi.
 5. Gündem maddelerinin okunarak oylanması.
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
 7. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
 8. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.
 9. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
 10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
 11. Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
 12. Bakanlıkça düzenlenen Oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 13. Odanı mesleki faaliyet alanını ilgilendiren konuda kurulabilecek Federasyona kurucu olma veya kurulu olana katılma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 14. İmkanları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirinin %10’unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar verilmesi ve yönetim kurulunun bu konuda yetkilendirilmesi.
 15. Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 16. Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyeti kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 17. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
 18. Dilek ve temenniler.
 19. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçimi.
 20. Kapanış.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR