TİRE İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Genel kurul toplantısına davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00747635
Şehir : İzmir / Tire
Semt-Mahalle : İBNİ MELEK MAH. / TİRE
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK TİRE 03.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
2017 yılı olağan Genel Kurul toplantısı
Tebligat Muhatabı
:
Birlik Üyeleri
Toplantı Tarihi
:
19.02.2018 14:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TİRE İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN


Birliğimizin, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 19 Şubat 2018 Pazartesi Günü saat 14:00’de İbni Melek Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:67 TİRE/İZMİR adresinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı, 27 Şubat 2018 Salı Günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimizin toplantımıza katılmaları önemle rica olunur.
YÖNETİM KURULU
G Ü N D E M :
1- Açılış ve yoklama,
2- Başkanlık divanının oluşturulması,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
5- Denetim Kurulu Raporunun okunması,
6- Bilanço ve Gelir-Gider Cetvellerinin okunması,
7- Okunan raporların müzakeresi ile Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası ve 2017 yılı Bilanço ve Gelir-Gider cetvellerinin kabulü,
8- 2018 yılı Tahmini Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
9- Tüzel ve gerçek kişiler için üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatın tespiti,
10- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer Bakanlıkların uygulayacağı kredi, tarımsal destek projeleri, Avrupa Birliği fonları, TKDK kurumunun IPARD projeleri, Ekonomi Bakanlığı IPA desteklerinden, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından sağlanacak olan hibe destekleme projeleri ile ilgili işlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11- Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş, menkul ve gayrimenkul mal alımı, satımı ve kiralanması, araç alımı, satımı veya kiralanması, ipotek alınması, verilmesi, Birlik adına kredi almak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12- Üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13- Üyelerimizin menfaatine istinaden üyelerimizin alacağı kredi anlık süt kayıt sistemi ve bankacılık işlemleri ile ilgili birliğimizin yapacağı sözleşme ve akitler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14- Yönetim Kurulu Kararı ile geçici ihraç edilen üyelerin üyelikten çıkartılması konusunun karara bağlanması,
15- Birlikte, çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti, işe alımı, işten çıkarılması, Birliğe danışman, personel alımı konusunda ve çalışanlara ödenecek ücret için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16- Birlik hesaplarının denetim işinin Bağımsız Denetçi Resmi Siciline kayıtlı Yeminli Mali Müşavir veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17- Birlik adına İktisadi İşletme kurma, Şirket kurmak ve kurulmuş şirketlere ortak olmak ve Ticari işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
18- Merkez Birliğinin kuracağı ya da ortak olacağı şirket ya da her türlü oluşumlara ortak olmak, acentelik almak, hisse almak, hisse satmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
19- T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 10.01.2018 tarih ve E.79547 sayılı olur ile hazırlanan Üretici Birlikleri tüzüğünün görüşülmesi ve birlik tüzük değişikliğinin oylanması ve karara bağlanması,
20- Birliğe borçlu üyelerin durumunun görüşülmesi, alacakların tahsili için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
21- Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin, şehir içi, şehir dışı, yurtdışı yolluklarının brüt veya net olarak tespiti,
22- Dilek, Temenniler
23- Kapanış.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR