İNEGÖL ALTIN NESİL ÖZEL EĞİTİM HİZM. A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı'na davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00743691
Şehir : Bursa / İnegöl
Yayınlandığı Gazeteler

GENÇ GAZETE 27.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
17.02.2018 14:30

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İNEGÖL ALTIN NESİL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

SİCİL NO:6162/4283
Sayın Ortaklarımız:
Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ait olağan genel kurul toplantısı 17/02/2018 Cumartesi günü saat: 14:30 da Mahmudiye Mahallesi Lider Sk. No.29 İNEGÖL/BURSA adresindeki şirket merkezindeki okul binamızda aşağıdaki gündem maddeleri uyarınca yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıya iştirak edebilmeleri için toplantı tarihinden en az bir hafta önce şirket merkezimize müracaat ederek giriş kartlarını almalarını, vekaletnamelerini belirtilen süre içerisinde şirketimiz merkezine tevdi etmeleri gerekmektedir.

2017 yılı faaliyet raporu, murakıp raporu bilanço ve kar zarar cetvelleri şirket merkezinde sayın ortakların tetkikine amade bulunmaktadır.

Sayın ortaklarımızın toplantıya teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM:
1- Açılış ve toplantı başkanının ve yazmanın seçilmesi ve saygı duruşu.
2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanına ve yazmana yetki verilmesi.
3- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında karar alınması.
4- 2017 yılına ait Bilanço ve Kar - Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, kabulü veya reddi hakkında karar alınması.
5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6- Şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin tadili hususunun görüşülmesi.
7- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
8- Dilek ve Temenniler.
9- Kapanış.

VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum İNEGÖL ALTIN NESİL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.nin 17 / 02 / 2018 tarihinde Mahmudiye Mahallesi Lider Sk. No.29 İNEGÖL/BURSA adresindeki, merkezinde saat : 14.30 da yapılacak olan 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………………….. vekil tayin ediyorum.

Vekaleti Veren
İsim – tarih – İmza

VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı :……………………………………….
Hisse Adedi :……………………………………….
Oy Miktarı :……………………………………….
Adres :……………………………………….
……………………………………………………………………….
Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri eklenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR