S.S.775 SAYILI EDİNCİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

Genel Kurul Toplantısı'na davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00737119
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

YAŞAM 17.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Genel Kurul Toplantısı ve gündem maddeleri
Tebligat Muhatabı
:
Kooperatif üyeleri
Toplantı Tarihi
:
17.02.2018 11:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

S.S.775 SAYILI EDİNCİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN
2016-2017 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Kooperatifimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Şubat 2018 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11.00’de Edincik Mahallesi İstiklal Caddesi No:11 deki Kooperatifimiz toplantı salonu adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda coğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı 25 Şubat 2018 tarihine rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları önemle rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1.Yoklama ve açılış,

2.Genel Kurul Divan Kurulunun seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4.Bakanlığın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca, oya sunulması geriye bırakılan 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 iş yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların ayrı ayrı okunması, Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca okunan raporlara ilişkin düzenlenen İnceleme Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi ile ayrı ayrı oylamaya sunulması,

5.2016/2017 İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, belirtilen dönem için Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen İnceleme Raporunun okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

6.2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, ve 2016/2017 iş yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

7.Karara bağlanmayan faaliyet dönemlerine ilişkin olarak ortak içi ve ortak dışı faaliyet Kar/Zararının görüşülerek karara bağlanması,

8.Kooperatifin 2017/2018 İş yılı bütçesi ile Çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

9.Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

10.Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

11.Kooperatifimiz Anasözleşmesinin 11/4. Maddesi gereği sermaye payı taksitini ödeyemeyecek durumda bulunan ortaklarımızın sermaye payı taksitlerinin bir yıl süre ile erteleme taleplerinin görüşülmesi,

12.Dilek ve temenniler,

13.Kapanış


NOT: a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.
b) Kooperatifimiz 2016/2017 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2017/2018 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Anasözleşmesinin 34. maddesi ve 64. maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4. Maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR