KONYA YUNAK YEM SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı'na davet

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00663696
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞEHİR POSTASI 14.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üye ve ortaklar
Toplantı Tarihi
:
30.09.2017 10:30

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YUNAK YEM SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek
Üzere 30.09.2017 Cumartesi günü saat 10.30’da Yavaşlı köyü yolu üzeri YUNAK/KONYA adresinde bulunan fabrika binamızda yapılacaktır. Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya vekillerinin hazurun cetvelleri imzalama işlemi saat 09.30’da başlayacaktır.
Kendilerini vekilleri aracılığı ile temsil ettirecek ortaklarımızın düzenleyecekleri vekaletname aşağıda gösterilmiştir.
Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Finansal tablolar ,Yönetim kurulu faaliyet raporu, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler şirket merkezinde
15.09.2017 tarihinden itibaren pay sahiplerimizin incelemesine .
GÜNDEM
1- Yoklama ve açılış
2- Başkanlık divanının teşkili (1 Başkan 2 Katip)
3- Genel kurul tutanaklarının imzası için divana yetki verilmesi
4- 2016 Yılı Yönetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
5- 2016 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6- Yönetim kurulunun aklanması
7- 2016 yılı kar dağıtım tablosunun tetkiki ve 2016 yılı karı hakkında yönetim kurulu teklifinin
görüşülüp karara bağlanması,
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

VEKALETNAME
Yunak Yem sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 30.09.2017 Cumartesi günü saat 10’30’da Yavaşlı köyü yolu üzeri Yunak/Konya adresindeki fabrika binasında yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere............................... vekil tayin ediyorum.
A-Temsil Yetkisinin Kapsamı
a- Vekil gündem maddeleri konusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar(Özel talimatlar)
c- Vekil şirket yönetiminin öneri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir.(talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanabilir.
Talimatlar: özel talimatlar yazılır.
B- Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin
a- Tertip ve serisi :
b- Numarası :
c- Adet-nominal değer :
d- Oyda imtiyaz olup olmadığı :
e- Hamiline/Nama yazılı olduğu :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR