YERSA SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel kurul toplantı duyurusu

YERSA SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01140320
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR EKSPRES 27.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Genel kurul üyeleri
Toplantı Tarihi
:
17.03.2020 09:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YERSA SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2020 Salı günü saat 09:00 ’da Organize Sanayi Bölgesi 7. Cad. No: 1 Altıeylül / BALIKESİR adresindeki BEST A.Ş. toplantı salonunda, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.
Sayın ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için sahip oldukları hisse senetlerini göstererek veya bir banka, noter veya resmi bir kuruma emanet etmişlerse bu yerlerden alacakları (hisse senetleri tertip ve miktarlarını belirten) bir belgeyi getirerek toplantı gününden en geç bir gün önce giriş kartı almaları gerekmektedir.
Özrü nedeniyle toplantıya katılamayacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu şirket merkezinden temin edip, usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylattırmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla,

YERSA SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

TOPLANTI GÜNDEMİ


1-Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi.
2-2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço ile Kar Zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
3-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı aklanmaları.
4-Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve seçim yapılması.
5-Yönetim Kurulunca belirlenen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin genel kurul tarafından onaylanması.
6-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
7-2019 yılı kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması.
8-6102 sayılı T.T.K ve ilgili mevzuata uygun olarak temettü avansı dağıtılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
9-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K’nun 395. Ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi.

VEKÂLETNAME


Yersa Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 17 Mart 2020 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde No: 1 Altıeylül / BALIKESİR adresindeki BEST A.Ş. toplantı salonunda saat 09:00 ’da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………………… vekil tayin ediyorum.
VEKALETİ VEREN

İsim, imza, tarih
VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR