İŞBİR ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş.

Genel kurul toplantı duyurusu

İŞBİR ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01140071
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR BİRLİK 27.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Genel kurul üyeleri
Toplantı Tarihi
:
13.02.2020 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞBİR ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULUNDAN

Sayın Ortağımız,
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 13 Mart 2020 Cuma günü saat 14.00’ da Çayırhisar Mh. Yeni İzmir Cd. No:39 Altıeylül/BALIKESİR Şirket Merkezinde yapılacaktır.
Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımızın veya EK’teki örneğe uygun Noter tasdikli vekaletname ile tayin ettikleri vekillerinin doğrudan Şirket Merkezine müracaat ederek, Hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımızın ise; sahip oldukları hisse senetlerini Şirketimize, Notere veya Bankaya teslim ederek, Genel Kurul günü saat 12.00’a kadar Şirketimizden toplantı giriş kartı almaları rica olunur.
Şirketimizin 2019 Çalışma yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün önce Balıkesir’deki Şirket Merkezimizde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Bütün ortaklarımızın yukarda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını bekler , saygılar sunarız.
İŞBİR ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU ADINAMehmet Tümay ÖZER Elvan YÜKSEL
Ynt. Krl. Bşk. Ynt. Krl. Bşk. Vek.

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın Oluşturulması,
 2. 2019 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
 3. 2019 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
 4. 2019 yılı Yeminli Mali Müşavir Raporunun ve 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması,
 5. 2020 Yılı Mali Dönemi için Bağımsız Denetçi atanması,
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı Faaliyet ve Hesaplarından Dolayı İbra Edilmeleri Hakkında Karar Alınması
 7. 2019 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin ve Dağıtılacak Kâr Payı Oranının Belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespiti,
 10. 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
 11. 2019 yılı hesap döneminde verilen sponsorluklar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 Yılı hesap döneminde verilecek sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
 12. Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

İŞBİR ELEKTRİK SANAYİİ A.Ş.

İşbir Elektrik Sanayii A.Ş.’nin 13.03.2020 Cuma günü, saat 14.00’de Fabrika Toplantı Salonu – Balıkesir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ...................................................... vekil tayin ediyorum.

 1. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

 1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 4. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.


TALİMATLAR : .......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

 1. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :


a. Tertip ve Serisi :
b. Numarası :
c. Adet-Nominal Değeri :
d. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
e. Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :
İMZASI :

ADRESİ :

NOT :

 1. Temsil yetkisinin kapsamını belirtmek üzere, yukarıda A Bölümündeki a, b veya c şıklarından birini işaretleyiniz.
 2. d. Şıkkı ile ilgili özel bir talimatınız var ise talimatınızı talimatlar bölümüne yazınız. Özel bir talimatınız yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır.
 3. Vekaletname örneğine uygun olarak Noter tarafından tasdik ettirilmelidir.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR