TOROSLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesinin ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00852526
Şehir : Mersin / Toroslar
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 04.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Mersin İli Toroslar İlçesi EVRENLİ köyü 159 ada 12 parsel 204,34 m2 arsa vasıflı taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
HASAN OĞUZ  ve COŞKUN YILDIRIM

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOROSLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN DUYURULUR(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir)

Mersin İli Toroslar İlçesi EVRENLİ köyü 159 ada 12 parsel 204,34 m2 arsa vasıflı taşınmazın 10/840 hissesi , EVRENLİ köyü 159 ada 14 parsel sayılı 286,34m2 arsa vasıflı taşınmazın 10/840 hissesi ,EVRENLİ köyü 159 ada 15 parsel sayılı 266,66m2 kargir ev ve arsa vasıflı taşınmazın 20/1680 hissesi, EVRENLİ köyü 159 ada 25 parsel sayılı 470.59m2 narenciye vasıflı taşınmazın 80/8960 hissesi EVRENLİ köyü 159 ada 26 parsel sayılı 757.53m2 narenciye bahçesi vasıflı taşınmazın 80/8960 hissesi EVRENLİ köyü 159 ada 33 parsel sayılı 428.98m2 narenciye bahçesi vasıflı taşınmazın 20/2240 hissesi DUDU OĞUZ :Mehmet kızı adına kayıtlı iken Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 10.12.2007 tarih 2007/1810 karar sayılı veraset belgesi gereğince 09.01.2017 tarih ve 481 yevmiye ile mirasçıları adına iştirak halinde intikali yapılmış olup, halen taşınmazlar HASAN OĞUZ ve COŞKUN YILDIRIM adlarına iştirak halindedir. COŞKUN YILDIRIM isimli hissedar 5831 sayılı kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanununa eklenen EK-3 maddesine istinaden miraşçılar adına paylı mülkiyetli olarak intikal ve miras ortaklığından dogan el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunmuştur.Yukarıda bahsedilen kanun hükmüne göre elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik gerekçe göstererek bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde ) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki Elbirliği Mülkiyeti paylı Mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına Tapu Kütüğüne tescil edilecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR