DİKİLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkin tebligat

DİKİLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00853413
Şehir : İzmir / Dikili
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 18.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
İzmir İli Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi 506 ada 10 parsel 1 bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmazın mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilme talebi
Tebligat Muhatabı
:
Halime Nurdan Hüdaperest

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİKİLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın : Halime Nurdan Hüdaperest

İzmir İli Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi 506 ada 10 parsel 1 bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmazın tamamı elbirliği halinde Halime Nurdan Hüdaperest ve Emine Neylan Doğan adlarına kayıtlı iken, maliklerden Emine Neylan Doğan’ın vekili Serkan Cavaklı’nın talebi üzerine 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunmuştur.Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik gerekçe göstererek bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.
Bilgilerinize tebliğ edilir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR