KAYAPINAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkin tebliğ

KAYAPINAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034770
Şehir : Diyarbakır / Kayapınar
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNLÜK EVRENSEL 03.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Mirasçılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik (3) (4). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kayapınar Tapu Müdürlüğü/DİYARBAKIR

İLANEN DUYURULUR.

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)


Diyarbakır ili Kayapınar İlçesi Çölgüzeli mah. 162 ada 5 parsel sayılı taşınmazda iştirak halinde bulunan malikler iştirakı feshetmek istemektedirler. Maliklerden (TCN: **********) GÜLÇİN ASLAN’ın adresi tespit edilemediğinden GÜLÇİN ASLAN‘a ilanen tebliğ edilmek üzere duyurulur.

Diyarbakır ili Kayapınar İlçesi Çölgüzeli mah. 162 ada 5 parsel sayılı taşınmazın tamamı iştirak halinde NADİYE ASLAN, MEHMET EMİN ASLAN, AHMET ASLAN, DİLBER SELÇUK, GÜLÇİN ASLAN, MECMUN ASLAN, TAHİR ASLAN adına kayıtlı iken DİYARBAKRI 7. NOTERLİĞİ’nce 04/11/2013 tarih 5280 sayılı Mirasçılık belgesine istinaden mirasçılar bu defa 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 03/08/2019 tarih saat 08:00 dan itibaren 18/08/2019 tarihi, saat:17.00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. İlanen Duyrulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR