EGE ORMAN VAKFI

Ege Orman Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

EGE ORMAN VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981598
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Vakıf Üyeleri.
Toplantı Tarihi
:
09.05.2019 13:00

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Yönetmeliği (99) (102) (113). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EGE ORMAN VAKFI

YÖNETİM KURULU’NDAN İLAN


Vakfımızın 2018 t. Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 09.05.2019 Perşembe günü, saat 13.00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İşçiler Cad. No:105/31 K:2 Kahramanlar/İZMİR adresinde yapılacaktır, Vakıf senedinin 21.maddesine göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul Toplantısı 16.05.2019 Perşembe günü, saat 13:00’te aynı yerde ve aynı gündem ile yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısına katılamayacak olan üyelerimizin, ilişik vekâletnameyi düzenleyerek, notere onaylatmaları veya noter onaylı imza sirkülerini vekâletnameye eklemeleri gerekmektedir.

Sayın üyelerimizin bilgilerine sunulur.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi.
 2. Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
 3. Vakfın 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi.
 4. Vakfın 2018 yılı Bilânço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi.
 5. Vakıf Yönetim Kurulunun ibrası hakkında karar verilmesi,
 6. Vakfa bağlı olan Ege Orman Vakfı Enerji Üretim ve Satış İktisadi İşletmesinin 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi.
 7. Vakfa bağlı olan Ege Orman Vakfı Enerji Üretim ve Satış İktisadi İşletmesinin 2018 yılı Bilânço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi ile oluşan Kar’ın dağıtımı hakkında karar verilmesi.
 8. Vakfa bağlı olan Ege Orman Vakfı AKADEMİ Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme İktisadi İşletmesinin 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi.
 9. Vakfa bağlı olan Ege Orman Vakfı AKADEMİ Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme İktisadi İşletmesinin 2018 yılı Bilânço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi ile oluşan Kar’ın dağıtımı hakkında karar verilmesi.
 10. Vakfın Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerinin seçimi.
 11. Vakfın Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerinin ücretlerinin tespiti.
 12. Türk Medeni Kanunu ve Vakıflarla ilgili mevzuata göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
 13. Dilekler ve kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR