EDİRNE İLİ ET KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Edirne İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Kurul Toplantısına davet

EDİRNE İLİ ET KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01134102
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 18.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
04.03.2020 11:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN GÜNDEM


EDİRNE İLİ

(Mekez,Süloğlu,Havsa,Uzunköprü,Meriç,Keşan,Enez,İpsala İlçeleri)

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ


Edirne İli( Merkez, Süloğlu, Havsa ,Uzunköprü, Meriç, Keşan, Enez, İpsala) İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği 2018-2019 Dönemi Mali Genel Kurul toplantısı 04.03.2020 Çarşamba Günü, Saat 11:00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve kararları almak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu EDİRNE adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantısı, 12.03.2020 perşembe günü saat 11:00 da çoğunluk aranmaksızın aynı adreste yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin hazır bulunmaları önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULUGÜNDEM :
1 – Açılış ve yoklama.
2 – Divan heyetinin seçimi ve saygı duruşu.
3 – Birlik Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması,
4– 2018-2019 yılı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının ve 2018-2019 yılı Bilançosu ve Gelir Gider Cetvelinin okunup görüşülmesi,
5 – 2018-2019 yılı Yönetim ile Denetim Kurulunun ibrası, bilançosu ve gelir tablosunun kabulü
6 –Yönetim Kuruluna her türlü taşınır taşınmaz mal almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve ipotek almaya, vermeye, bankalardan çek almaya, şahıslara ve kurumlara çek vermeye, bankalardan para çekmeye , para yatırmaya, kredi kullanmaya, ulusal ve uluslar arası kuruluşlardan kredi ve hibe almaya bunun karşılığında her türlü taahhütte bulunmaya, birliği her türlü özel, tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarında temsil etmeye ilişkin işler için , bağış almaya ve vermeye, personel almaya ve ücretlerini belirlemeye, üretim ve tüketim merkezlerini kurmaya ve kiralamaya, avukat tutmaya ve azletmeye, hayvan kayıt sistemlerini tutmaya, belge düzenlemeye, küpeleme yapmaya ,bunlarla ilgili her türlü belgeyi hazırlamaya, her türlü proje konularını uygulamaya tam yetki verilmesi,
7- Desteklemeler Birlik Hesabına yatırıldığı takdirde; desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılması ve T.C. Ziraat Bankası hesabına yatırılan üyelerimize ait Devlet Teşvik Primlerinin Birlik Yönetim Kuruluna (üyelere dağıtılmak üzere) ödenmesi , desteklemelerden üyelik aidatının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
8–Desteklemeler Birlik hesabına yatırıldığı takdirde; Birliğimiz giderlerini (personel ,kira, elektrik, muhasebe, kırtasiye vb.)karşılamak üzere, üyelerimiz adına banka hesabına yatan brüt desteklerden %2 kesinti yapılmasına ve Birlik aracılığıyla 3. Şahıslardan aldığı hizmetler karşılığında üyelerin oluşan borçlarının desteklemelerden mahsup edilmesi için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.
9– Birliğe yeni kayıt olan üyeler için (gerçek ve tüzel kişiler ) 2020-2021 giriş ve yıllık aidatların belirlenmesi.
10- Tarım Bilgi Sistemine yapılan 2020 ve 2021 yılları örgütsüz girişler için , üreticiden bağış alınması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi.
11- Birlik bünyesinde faaliyet göstermek üzere , birlik adına iktisadi işletme kurulması ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-İç ve dış kaynaklı projeler ile IPARD ve diğer Avrupa Birliği kaynaklı projeler hazırlatma ve uygulanması ve bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
13—2020-2021 yılı Tahmini Bütçesinin ve Çalışma Planının okunup görüşülerek karara bağlanması.
14-Yönetim kurulunun 2020 ve 2021 huzur hakları ve yolluklarının görüşülmesi ve karara bağlanması.
15-Dilek,temenniler.
16-Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR