TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kızılay 101. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Olağan Genel Kurul delegeleri ve ilgili makamlar.
Toplantı Tarihi
:
07.04.2019 10:00

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Yönetmeliği (99) (102) (113). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ’NDEN

Türkiye Kızılay Derneği’nin 101.si düzenlenecek olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2019 Pazar günü Saat 10:00’da ATO Congresium Kongre Merkezi (Söğütözü Cad. No:1/A Söğütözü-/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul ilk günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra 14 Nisan 2019 Pazar günü aynı gündem ile aynı yer ve saatte toplanacaktır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaksızın (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Merkez Denetim Kurulu Üyelerinin iki katından az olmamak kaydı ile) toplantı gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul delegelerine ve ilgili makamlara duyurulur.

GÜNDEM
1. Yoklama ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Sekreterinin çoğunluğun sağlandığına dair tutanağı okuması.
2. Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanının Olağan Genel Kurulu Açışı.
3. Başkanlık Divanı Seçimi.(Bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve yeteri kadar Kâtip Üye)
4. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı.
5. Genel Başkanın Genel Kurulu Açılış Konuşması.
6. Protokol konuşmaları.
7. Genel Merkez ile Genel Merkez Denetim Kurulunun 2016 - 2017 - 2018 yıllarına ait raporlarının takdimi ile görüşülmesi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun ibrası.
8. 2019 yılı çalışma programı ve bütçe tasarısının incelenmesi ile 01 Ocak 2016 - 07 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan harcamaların onaylanması ve 2019 - 2022 (2022 yılı Genel Kurul Tarihine kadar) yıllarına ait hazırlanacak Genel Merkez ve Şubelerin bütçelerinin kullanımı hususunda Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurullarına yetki verilmesi.
9. 01 Ocak 2016 - 07 Nisan 2019 tarihleri arasında alınan Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları ve bu kararlar doğrultusunda yapılan iş ve işlemlerin ibrası ile Genel Merkez Yönetim Kurulunca teklif edilen Şubelere ve Genel Merkeze ait terkin talepleri ve Genel Başkanlık tekliflerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10. Genel Merkez Yönetim Kurulunun; 01 Ocak 2016 - 07 Nisan 2019 döneminde Gayrimenkullerle ilgili olarak aldığı alım, satım, yapım, bakım-onarım, projelendirme, kat karşılığı, yap-işlet-devret, gelir paylaşımı, kamulaştırma ve bilumum iş ve işlemlere ait kararlarının Genel Kurulun onayına sunulması ile 2022 yılı Genel Kuruluna kadar gayrimenkullerle ilgili her türlü tasarrufta bulunma ve yürütme yetkisi için Genel Merkez Yönetim Kurulunun yetkili kılınması.
11. 04 Nisan 2016 yılı Olağan Genel Kurul tarihinden 07 Nisan 2019 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar açılan Şubelerin kuruluşları ile bu tarihler arası Kızılay faaliyetlerini yerine getiremeyen Şubelerin kapatılma kararlarının onayı ve 2022 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurula kadar açılacak ve kapanacak Şubeler için Genel Merkez Yönetim Kurulunun yetkili kılınması.
12. Seçimler. (Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu – Genel Merkez Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile birlikte seçimi)
13. Dilek ve Temenniler.
14. Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR