PATARA KONUT YATIRIM VE YÖN A.Ş.

Club Patara Evleri Genel Kurul Toplantı Daveti

PATARA KONUT YATIRIM VE YÖN A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910685
Şehir : Antalya / Kaş
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
2019 yılı Devre Mülk Malikleri Olağan Genel Kurulu
Tebligat Muhatabı
:
Mülk Sahipleri
Toplantı Tarihi
:
05.01.2019 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CLUB PATARA EVLERİ
2019 YILI DEVRE MÜLK MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVETTİR.

Antalya İli, Kaş İlçesi, Kalkan Beldesi, Kışla Mevkii’ inde kain, tapunun 5 pafta, 2252 parseli üzerinde kurulu bulunan “CLUB PATARA EVLERİ” üzerinde Devre Mülk tesis edilmiş bağımsız bölümlerin, tapuya tescilli Devre Mülk Sözleşmesinin 35.maddesi gereği “Devre Mülk sahipleri, genel kurulu her yıl Ocak ayında toplanır.“ hükmü gereğince 2019 yılı Devre Mülk Malikleri Olağan Genel Kurulu’nu 5 Ocak 2019 günü saat 10.00’de Kışla Mevkii-Kalkan adresindeki Patara Prince Hotel & Resort’un toplantı salonunda yapılacaktır.
Bu ilk toplantıda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve Devre Mülk Sözleşmesinin 35.maddesinde belirtilen (devre sahiplerinin yarıdan bir fazlası) yasal çoğunluğun bulunamaması halinde yine aynı yer ve aynı saatte olmak üzere 12 Ocak 2019 tarihinde ikinci toplantı yapılacaktır. Bu ikinci toplantıda herhangi bir çoğunluk aranmaksızın gündemde yazılı hususlar hakkında müzakere yapılarak gerekli kararlar alınacaktır.
Tapuya tescilli Devre Mülk Sözleşmesinin 35. ve 36. maddelerine gereği Devre Mülk payına bakılmaksızın her dönem başına bir oy hakkı vardır. Bir döneme birden fazla kişi malik ise bunların temsilcisi veya içlerinden toplantıya katılan biri, oy hakkına sahiptir. Devre Mülk sahipleri genel kurulunda, Devre Mülk sahipleri kendilerinden başka en fazla iki Devre Mülk sahibini vekâleten temsil edebilirler. Dışarıdan üçüncü bir şahıs vekil tayin edilemez. 2018 yılı İşletme Projesi ve toplantı gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. (30/11/2018)
Club Patara Evleri Devre Mülk Yöneticiliği
PATARA KONUT YATIRIM VE YÖNETİMİ A.Ş

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Divan Heyetinin Seçimi ve Saygı Duruşu,
 3. 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arası 12 aylık yönetici faaliyet raporu ve gelir gider hesaplarının görüşülüp, Yöneticinin ibrasının oylamaya sunulması,
 4. Denetçi Raporunun görüşülmesi ve denetçinin ibrasının oylamaya sunulması,
 5. 01.01.2019–31.12.2019 tarihleri arası 12 aylık İşletme projesinin müzakeresi ile oylamaya sunulması ve Yöneticiliğe gider kalemlerinde fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi,
 6. Devre Mülk Sözleşmesinin 40.maddesi gereğince, Devre Mülk Malikleri Yöneticiliğinin Yönetici seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 7. Denetçi seçimi,
 8. Önceki yıllara ait veya bu işletme döneminde ödenmeyen Devre Mülk Aidatları ve Site Genel Giderlerinin yasal yollardan tahsili ile Yöneticilik aleyhine açılan davaların takibi için Avukat tutulması konusunda Yöneticiliğe yetki verilmesi, 15.02.2019 tarihine kadar genel gider ve aidat borcunu ödemeyenler hakkında yasal takiplerin başlatılmasının karara bağlanması,
 9. Her yıl ünitelerin içinde yer alan, yenilenmesi veya onarılması gereken ancak tahsilata bağlı olarak gerçekleştirilebilen, TV, Buzdolabı, Ocak, Fırın, çekyat vs gibi, demirbaşların yenileme veya onarım bedellerinin 2019 yılı İşletme dönemi içinde hangi üniteler ve demirbaşlar için gerekli olduğunun tespit edilmesinden sonra teklif toplanması, İşletme Projesine dahil edilmeden, her bir ünitedeki satışı yapılmış olan devre mülk dönem sahiplerine eşit miktarda dağıtılmasına ve kendilerine Bütçesine ilişkin dağılım bilgilerinin gönderilmesinin karara bağlanması, ödemelerine ilişkin dağılım bilgilerinin gönderilmesinin karara bağlanması, ve sn Maliklerin Hep birlikte Kabul, Talep ve Ödemelerini yapmaları ile işlerin gerçekleştirileceğinin açıklanması,
 10. Tüm DM üniteleri için dask sigortalarının yenilenmesine karar verilmesi,
 11. Dilek, temenniler ve kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR