ÇE-MERA YERLİ ÜRÜNLER GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE  TİCARET A.Ş.

ÇE-MERA A.Ş. Genel Kurul çağrısı

ÇE-MERA YERLİ ÜRÜNLER GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01006201
Şehir : Aydın / Koçarlı
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 08.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar.
Toplantı Tarihi
:
20.06.2019 13:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

Ticaret Sicil No: Koçarlı-513

Ticari adresi : Çakırbeyli Mah. Çemera A.ş. çiftliği KOÇARLI/AYDIN

ÇE-MERA YERLİ ÜRÜNLER GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE

TİCARET A.Ş

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim kurulunun 24/05/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden ; 20/06/2019 tarihinde, saat: 13;00 Perşembe Günü Çakırbeyli Mahallesi Çemera Çiftliği Koçarlı/AYDIN adresinde , aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017-2018 yılları Olağan Genel kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile

Temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 28/05/2019

GÜNDEM

1-Açılış ,yoklama ve saygı duruşu,

2-Divanın oluşturulması ve divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,

3-Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması müzakeresi ve kabulü,

4-Şirket Bilanço2017-2018,2017-2018 Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve kabulü,

5-Yönetim Kurulunun ibrasının görüşülmesi ve karar verilmesi,

Şirketimiz ile hayvan bakım sözleşmesi yapmayan ortaklarımızın durumunun görüşülmesi ve süt paralarının şirketimiz genel yönetim giderlerinde harcanmasına karar verilmesi,

6-Şirketimizin Sermayesinin arttırılmasına karar verilerek , Ortaklarımızın üzerinde bulunan hayvanların ve Çemera işletme yerleşkesinin tapu devirlerinin şirkete ayni sermaye olarak yapılmasına karar verilmesi,

7-Yönetim Kurulu Hakkı Huzur Ücreti 2017-2019 karar verilmesi,

8-Yönetim Kurulu Seçimi yapılması,

9-Dilek temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum ÇE-MERA YERLİ ÜRÜNLER GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE

TİCARET A.Ş’nin 20/06/2019 tarihinde saat: 13;00 ‘da Perşembe Günü Çakırbeyli Mahallesi Çemera Çiftliği Koçarlı/AYDIN adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………………………………. ‘nu temsilci tayin ettim.

VEKALET VEREN

Adı ve Soyadı : …………………………………………………………………

Sermaye miktarı : 3.000.00.-TL

Pay Adedi :3

Adresi : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Not; Vekaletnamenin noter tasdikli olması veya imza sirküleri vekaletnameye ekli olmalıdır.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR