MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye uygulama imar planları hakkında duyuru

MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00985458
Şehir : İzmir / Menderes
Semt-Mahalle : EFEMÇUKURU MAH. / MENDERES
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 25.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Menderes İlçesi, Efemçukuru Mahallesi, 101 ada 207 nolu parselin İZSU Projeler Dairesi Başkanlığı Etüd ve Planlama Şube Müdürlüğünün 19.07.2016 tarih ve 54073 sayılı yazısı ile Paket Atıksu Arıtma Tesisi ifrazen kamulaştırılması devam eden güzergahın da anılan parsele ulaşım yolu olarak imar planında belirlenmesi talebi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2019 gün ve 05.158 sayılı kararıyla uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b ve 7/c maddesi uyarınca onanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, ilgililerce incelenmek üzere, 15.04.2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün müddetle ilan tahtasına asılarak ilan edilecek olup, askıya çıkarılan plana itiraz olmaması durumunda kesinleşecektir.İlanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR