İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri hakkında duyuru

İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz, İstasyonaltı Mahallesi, 26 K II-d pafta, 3009 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 no.lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi ve İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğe göre düzenlenen 248 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri Çiğli Belediye Encümeninin 09.03.2018 gün 03/89 sayılı kararı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 13.06.2019 tarih 01.605 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden tanzim edilen plan ilgililerin ve umumun tetkikine sunulmak üzere Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koridorunda 12.07.2019 tarihinden itibaren askıya asılmıştır. Bir aylık askı müddetini doldurduğunda 12.08.2019 tarihinde askıdan indirilecektir.

Bu sürenin bitiminde ilgili plan tescil edilmek üzere ilgili Tapu Müdürlüğü’ne gönderilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine istinaden duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR