ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi Toplantı Duyurusu

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01110171
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYAHALK 02.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu
Toplantı Tarihi
:
06.01.2020 14:00

İçişleri Bakanlığı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği (6) (8). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADAPAZARI BELEDİYE MECLİSİNİN 06 OCAK 2020 PAZARTESİ
GÜNÜ SAAT 14:00’DE YAPACAĞI TOPLANTI GÜNDEMİDİR.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Adapazarı Belediyesi’nin 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması ile ilgili 31/12/2019 tarih ve 845.02-E.34937 sayılı yazısı.

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün; Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi, 3069 ada 1 parsel, Maltepe Mahallesi sınırları içerisinde, 661 ada 8-9 parseller, 657 ada 6-7 parseller, 951 ada 254-332 parseller ve 1006 ada 22-23 parselleri içeren Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan teklifi ile ilgili 31/12/2019 Tarih ve 115.01.06-E.34900 Sayılı Yazı.
 1. Adapazarı Belediye Meclisi’nin 06/05/2019 tarih ve 5/58 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havale edilen; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 2258-2259 ve 2260 nolu parsellerin kuzeyindeki imar hattının 1.5 - 2 m. kuzeye doğru ötelenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin; Güneşler Mahallesi 560-920 ve 921 nolu parsellerin de imar hattında düzenlemelere gidilerek dosyası ekteki şekliyle değiştirilerek KABULÜ ile ilgili 25/12/2019 tarih ve 2019/32 sayılı Komisyon Raporu.
 1. Adapazarı Belediye Meclisi’nin 04/11/2019 tarih ve 12/136 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havale edilen; Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi 633 ada 152 nolu parsele ilişkin hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.09.2019 tarih 8/410 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesi uyarınca ilan-askı süreci içinde yapılan itiraz talebinin, 633 ada, 152 nolu parseldeki Cami Alanının Emsal: 0.80, 30m. yola cepheli kısmındaki yapı yaklaşma mesafesinin 10.00m olarak, Sakarya Büyükşehir Meclisi'nin 09.09.2019 tarih 8/410 sayılı kararı ile onaylandığı şekliyle uygulanması teklifinin KABULÜ ile ilgili 25/12/2019 tarih ve 2019/31 sayılı Komisyon Raporu.
 1. Adapazarı Belediye Meclisi’nin 02/12/2019 tarih ve 13/148 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis Hukuk Komisyonu’na havale edilen; Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesinde bulunan Başaklı Sokak isminin bu sokakta uzun süre ikamet etmiş olan Yargıtay 14. Ceza Dairesi Üyesi Sayın; İbrahim ÖZYURT Sokak olarak değiştirilmesi teklifinin KABULÜ ile ilgili 26/12/2019 tarihli Komisyon Raporu.
 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, Adapazarı Belediyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine istinaden Belediyemizde 91 adet, (37 Eğitmen, 6 Avukat, 1 Veteriner Hekim, 22 Mühendis, 2 Ekonomist, 3 Mimar, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Programcı, 3 Şehir Plancısı, 10 Tekniker, 5 Teknisyen) Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ve 5393 sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personele unvan bazında dosyası ekli listede belirtilen ücretlerin ödenmesi ile ilgili 18/12/2019 tarih ve 907.01.E.33475 sayılı yazı.
 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, Adapazarı Belediyesinde norm kadro sayısı olan 690 x % 20 = 138 x 12 ay = 1656 Adam/ay olarak hazırlanan 2020 Yılı geçici işçi vize teklif cetveli ile ilgili 18/12/2019 tarih ve 929-E.33476 sayılı yazı.
 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Adapazarı Belediyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Genel İdare Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil münhal bulunan 12 kadronun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (I) bendine göre iptal – ihdasının yapılabilmesi talebi ile ilgili 18/12/2019 tarih ve 907.02-E.33477 sayılı yazı.
 1. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2019 yılı hedefleri arasında bulunan 'Temalı Park Yapılması' kapsamında Şeker Mahallesi 824. Sokak üzerinde Çocuk Hakları Sokağı projesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününe yetiştirilmiş ve çocuklara hediye edilmiştir. Bu sebeple 824. sokak olarak bilinen sokak isminin 'Çocuk Hakları Sokağı' olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili 12/12/2019 tarih ve 105.03-E.32953 sayılı yazı.
 1. Etüt Proje Müdürlüğü'nün, Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete açılan Çocuk Hakları Sokağı Projesi Çocuk Dostu Kent ödülüne layık görülmüştür. Proje ile ilgili Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek olan ödül törenine katılabilmek, projenin tanıtımlarının ve diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi adına, Kamu Araştırmaları Enstitüsü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak için Belediye Başkanımız Mutlu IŞIKSU'ya yetki verilmesi teklifi ile ilgili 24/12/2019 tarih ve 877-E.34196 sayılı yazı.
 1. Etüt Proje Müdürlüğü'nün, Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan ve açılışı gerçekleştirilen Çocuk Hakları Sokağı Projesi, ÇOCUK DOSTU KENT ödülünü almaya hak kazanmıştır. Ödül töreni programı kapsamında, Dosyası ekinde isimleri bulunan 6 kişinin ve belediye meclisinde görüşülerek belirlenecek 7 meclis üyemizin ödül törenine katılım, işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 15-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'e gidebilmelerinin sağlanması teklifi ile ilgili 30/12/2019 tarih ve 903.07.03-E.34851 sayılı yazı.
 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, Adapazarı Belediyesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının Belediye Meclisince görüşülüp, karara bağlanması teklifi ile ilgili 31/12/2019 tarih ve 907.02-E.34936 sayılı yazı.
 1. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı, Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün, 17/12/2019 Tarih ve 48504228-250.04-E.57937 sayılı yazısı ile yapacağı gayrimenkul satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak olan rayiç değer tespitlerinin yapılabilmesi için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un 90 ve 91. Maddeleri gereğince 2020 Yılı İçin oluşturulacak satış komisyonunda görevlendirilmek üzere, Belediye Meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir asil, bir de yedek üyenin ad, soyad, ünvan, TC Kimlik No, daire telefonu ve cep telefon numaralarının bildirilmesi teklifi ile ilgili 20/12/2019 tarih ve 105.99-E.33883 sayılı yazı.
 1. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.nci maddesi gereği Belediyenin bir önceki yılı gelir ve giderleri ile hesap işlerinin denetimi için gizli oyla beş kişiden oluşacak Denetim Komisyonu üye seçimi ile ilgili 09/12/2019 tarih ve 105.06.01.E.32490 sayılı yazısı.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR