ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclis Toplantısına davet

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01184005
Şehir : Çanakkale / Çan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANIN SESİ 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Belediye Meclis Üyeleri
Toplantı Tarihi
:
07.07.2020 18:30

İçişleri Bakanlığı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği (6) (8). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 07.07.2020 Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2020 Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.

1- Belediye Başkanının 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülerek karara bağlanması.
2- Çan Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Raporunun görüşülerek karara bağlanması.
3- Belediye Encümeninde görev yapmak üzere 2 üyenin seçilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
4- Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere 5 üyenin seçilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
5- İmar Komisyonunda görev yapmak üzere 5 üyenin seçilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6- 08.04.2020 Tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden Belediyemiz memur ve işçi kadrolarına ilave yeni kadro ihdası yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7- İmar planına esas jeolojik – jeoteknik etüt kapsamında inşaat faaliyetlerinin kısıtlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8- 2020 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
9- Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR