MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye meclis toplantısı duyurusu

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181824
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE BİR 27.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Muratpaşa Belediyesi Belediyemiz Meclisinin Temmuz Ayı toplantısı
Tebligat Muhatabı
:
KAMUOYU
Toplantı Tarihi
:
01.07.2020 14:30

İçişleri Bakanlığı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği (6) (8). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Temmuz Ayı toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01.07.2020 günü saat 14.30'da Belediye Hizmet Binamızın Meclis Toplantı Salonunda başlaması kararlaştırılmıştır.
İlan olunur.
GÜNDEM

 1. Yoklama- Saygı Duruşu-İstiklal Marşı ve Açılış.
 2. Belediyemiz Meclisinin 02.03.2020 günlü olağan toplantı, 21.03.2020 günlü ve 01.06.2020 günlü olağanüstü toplantı tutanaklarının oylanması.
 3. 2019 Mali Yılı Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih ve 2115 sayılı yazısı.
 4. 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.03.2020 tarih ve 2104 sayılı yazısı.
 5. 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, 2019 Mali Yılı Taşınır Mal Kesin Hesabı, 2019 Mali Yılı Yönetim Dönemi Hesabına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.05.2020 tarih ve 2628 sayılı yazısı.
 6. Meclis tatiline ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih ve 119 sayılı yazısı.
 7. Encümen Üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih ve 116 sayılı yazısı.
 8. Plan ve Bütçe Komisyonu Üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih ve 117 sayılı yazısı.
 9. Planlama ve İmar Komisyonu Üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih ve 120 sayılı yazısı.
 10. 17 adet İhtisas Komisyonu kurulmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih ve 118 sayılı yazısı.
 11. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üye seçimine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih ve 276 sayılı yazısı.
 12. Tarihi Kentler Birliği Üye seçimine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih ve 275 sayılı yazısı.
 13. Norm Kadro Uygulamasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.06.2020 tarih ve 1409 sayılı yazısı.
 14. Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2020 tarih ve 3626 sayılı yazısı.
 15. Pos sözleşmesi ve Yazılım sözleşmelerine ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 22.06.2020 tarih ve 474 sayılı yazısı.
 16. Covid-19 sebebiyle yayımlanan genelgeler doğrultusunda Belediyemiz kiracılarının 16/03/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle kira ödemelerinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.06.2020 tarih ve 1423 sayılı yazısı.
 17. Pandemi nedeniyle salonların ücretsiz tahsisine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.05.2020 tarih ve 616 sayılı yazısı.
 18. Kaleiçi Müzik Yarışmaları yapılması ve dereceye giren yarışmacılara ödül verilmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve 672 sayılı yazısı.
 19. 2021 yılında gerçekleştirilecek olan Gradara Belediyesinin yürüteceği "Kültürlerle Tanışma" projesine proje ortaklığı için temsil ve imza yetkisinin Belediye Başkanı Av.Ümit UYSAL'a verilmesine ilişkin Dış İlişkiler Müdürlüğünün 22.05.2020 tarih ve 82 sayılı yazısı.
 20. Yabancılar Meclisi Kurulması ve Yabancılar Meclisi Uygulama Usul ve Esasları Taslağı ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesine ilişkin Dış İlişkiler Müdürlüğünün 22.04.2020 tarih ve 65 sayılı yazısı.
 21. Kütüphane Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik değişikliği ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesine ilişkin Kütüphane Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve 123 sayılı yazısı.
 22. Abay Kunanbay Ulu Parkı isminin verilmesi ile ilgili İsim Verme Komisyonu raporunun görüşülmesine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 19.03.2020 tarih ve 655 sayılı yazısı.
 23. Ermenek Mahallesi Konut kullanımlı 9015 Ada 6,7,8,9,10 parsellerin Akaryakıt ve Servis İstasyonu kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve 2077 sayılı yazısı.
 24. Demircikara Mahallesi Ticaret kullanımlı 5531 ada 2 parsele "Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) şartı aranmaz." plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve 2076 sayılı yazısı.
 25. Tahılpazarı Mahallesi 28033 ada 3-4 parsellere askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve 2080 sayılı yazısı.
 26. Zerdalilik Mahallesi 5698 ada 21 parsele askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve 2081 sayılı yazısı.
 27. Soğuksu Mahallesi 12378 ada 16-17 parsellere askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve 2079 sayılı yazısı.
 28. Ermenek Mahallesi Konut kullanımlı 9430 ada 14 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve 2075 sayılı yazısı.
 29. Güzeloba Mahallesi Yüksek Zemin Kat Ticaret ve Konut kullanımlı 6327 ada 1 parselde TAKS=0.30 ibaresinin kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve 2074 sayılı yazısı.
 30. Gebizli Mahallesi Özel Sağlık Tesisi Alanı kullanımlı 13027 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve 2082 sayılı yazısı.
 31. Sinan Mahallesi Konut kullanımlı 49 ada 4 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 23.06.2020 tarih ve 2083 sayılı yazısı.
 32. "Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" uyarınca Yençok=Serbest İbareli yerlere ilişkin olarak plan notu getirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve 2078 sayılı yazısı.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR