BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye imar ve parselasyon planları hakkında duyuru

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

İzmir İli ,Balçova ilçesi tapunun 151 ada 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 nolu parseller, 436 ada 19, 21, 22, 23, 24, 25 nolu parselleri içeren Parselasyon Planı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre Balçova Belediyesi'nin 13.02.2020 tarih 81 sayılı kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19.03.2020 tarih 01.397 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre düzenlenen 128 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 14/05/2020 tarihinde Belediyemiz İmar Müdürlüğü girişinde incelenmesi amacı ile bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemizin internet sitesinde yayınlanmıştır. Plan bir aylık müddet sonucunda askıdan indirilerek tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

Açık adresleri belirlenemeyen hak sahiplerine 3194 sayılı yasanın 19. Maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR