MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye imar ve parselasyon planları hakkında duyuru

MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154578
Şehir : İzmir / Menderes
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İzmir İli, Menderes İlçesi, Cüneytbey Mahallesi, 2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025, 2026, 2027, 2028, 2395, 2548, 2549, 2812, 2813, 3006, 3007 parseller, 170 ada 1 parsel, 171 ada 6, 7, 8, 9 parseller ve 172 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 167 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Belediyemiz Encümeninin 13/12/2017 tarih 752 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 19/04/2018 tarih 01.526 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
15.05.2018 tarihinde 1 (bir) aylık askı süresince verilen itiraz dilekçeleri, Belediyemiz Encümeni’nin 21.11.2018 tarih ve 1071 sayılı kararı ile değerlendirilerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir. Ancak yapılan kontrol sonrasında uygulamaya yapılan itirazların tekrar değerlendirilmesi hususu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 01/03/2019 tarih ve E.50760 sayılı yazısı ile Belediyemize bildirilmiş olup, bu süreçte 7181 sayılı Yasa ile 3194 sayılı Yasanın bazı maddeleri de değişikliğe uğramıştır. Bu doğrultuda tekrar düzenlenen 167 no.lu imar planı uygulaması Belediyemiz Encümeninin 20/11/2019 tarih 831 sayılı Kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 20/02/2020 tarih 01.163 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Söz konusu 167 no.lu parselasyon planı, ilgililerce incelenmek üzere, İmar Kanunun 19. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. ve 26. maddelerine uygun olarak 19/03/2020 tarihinden itibaren 30(otuz) gün müddetle ilan tahtasında asılarak ilan edilecek olup, itiraz olmaması durumunda kesinleşecektir. İlanen tebliğ olunur. 19.03.2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR