BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Balıkesir ili gürültü eylem planı hakkında duyuru

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Gürültü Eylem Planı Basın İlanı

Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Direktifi doğrultusunda ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’ de Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) yürürlüğe girmiştir. ÇGDYY kapsamında Resmi Gazete’ de 18.11.2015 tarihinde Eylem Planlarına İlişkin esaslara göre değişiklik yapılmıştır.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi ve 30’uncu maddesinde belirtilen esaslar uyarınca, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM arasında yürütülen Aralık 2015 tarihi itibari ile tamamlanmış olan YERGÜR Projesi kapsamında “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Gürültü Haritaları Raporu” hazırlanmıştır.

Balıkesir İli için gürültü yönetim alanlarının ve sıcak noktaların belirlenerek bu alanlarda, gerektiğinde gürültü düzeyinin düşürülmesi de dahil olmak üzere gürültü ile ilgili sorunları ve etkilerini çözüme kavuşturmak için teknik önlemleri, planları, etkinlikleri ve yaptırımları tespit ederek ilgili yasal mevzuata uygun gürültü eylem planlarının hazırlanmasını sağlamak amacıyla “Balıkesir İli Gürültü Eylem Planı” hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.

BALIKESİR İLİ MODELLENEN ALAN VERİ TABLOSU
Çalışma Alanı İçerisinde Modellemeye Dahil Edilen Karayolları Toplam Uzunluğu (km) 161
Konut Sayısı 92703
Okul Sayısı (Modellenen okul kategorisindeki bina sayısı) 465
Sağlık Tesisi Sayısı (Modellenen hastane kategorisindeki bina sayısı) 114
Ölçümü Yapılarak Haritalandırmaya Dahil Edilen Eğlence Tesisi Sayısı (Adet) 88
Ölçümü Yapılarak Haritalandırmaya Dahil Edilen Sanayi Tesisi Sayısı (Adet) 15
Modellemede Yaşayan Nüfus (Kişi) 768914
Modellenen Demiryolu ve Hafif Raylı Sistem (km) 18
Modellenen Ana Karayolu (adet) 24


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Gürültü Haritaları Raporu çerçevesinde toplamda 160 adet gürültü haritası ve etkilenme analizi oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen modelleme çalışması sonucunda, etki alanı içerisinde yer alan tüm kaynaklar katkıları açısından karşılaştırıldığında, karayolu kaynaklı gürültünün diğer kaynaklara oranla çok daha baskın olduğu tespit edilmiştir.

Karayolu kaynaklı gürültünün önlenmesi ya da azaltılarak sınır değerlere indirgenmesi için çeşitli eylem planları Başkanlığımız tarafından hazırlanmış olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.

Eylem planları kapsamında yapılmış olan çalışmada sıcak noktaların belirlenmesi esasına dayalı yöntem kullanılmıştır. Çalışmalar vasıtasıyla ilçelerdeki eylem planı yapılacak sıcak noktalar belirlenerek söz konusu sıcak noktalarda yapılabilecek eylem planları değerlendirilmiştir.
Halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi için www.balikesir.bel.tr/bilgi-hizmetleri/anket adresinden veya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi internet sitesi Bilgi Hizmetleri sekmesinin Anket kısmından ulaşılabilen Çevresel Gürültü Anketi ile kamuoyu yoklaması yapılmakta olup sonuçları eylem planı çalışmalarına ışık tutacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR