AR-TUR TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Balıkesir AR-TUR Genel Kurul Toplantı çağrısı

AR-TUR TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01032255
Şehir : Balıkesir / Gömeç
Yayınlandığı Gazeteler

KÖRFEZ DEMOKRAT 31.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar.
Toplantı Tarihi
:
25.08.2019 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

iLAN

AR-TUR TURiZM END.A.Ş.’DEN

BURHANİYE TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Ticaret Sicil No : 237

Mersis No : 0-0850—0397-4700014

Ticaret Ünvanı : AR-TUR TURİZM END. A.Ş.

Ticaret Adresi : Arkent Tatil Sitesi Gömeç/BALIKESİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin, Yönetim Kurulunun 06.07.2019 tarihli 19 no’lu almış olduğu karara istinaden, 25.08.2019 pazar günü saat 10.00’da Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Ar-Tur Turizm End. A.Ş.’nin bir yıllık faaliyetlerinin değerlendirileceği ve gelecek hesap dönemine ışık tutacak görüş ve önerilerin sergileneceği bu toplantıya mutlaka katılmanızı önemle rica ederiz.

Toplantıya katılamayacak değerli ortaklarımızın bir TEMSİLCİ BELGESİ (VEKALETNAME) ve mutlaka Noter’den tasdikli İMZA SİRKÜLERİ ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. Daha önce Noter’den tasdikli İMZA SİRKÜLERİ veren ortaklarımızın dilediği kişiye sadece TEMSİLCİ BELGESİ (VEKALETNAME) vermeleri yeterli olacaktır.

Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 Hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu TTK’nun 437. ve Ana Sözleşmemizin 31. maddesi gereğince, 15 gün önce şirket merkezinde, ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

AR-TUR TURİZM END. A.Ş.

Yön. Kurl. Başk.Yrd. Murahhas Üye

Tahir Aşkın SOYER Demet Gül SERTGÖZ

51. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- İstiklal Marşı, Saygı Duruşu ve Açılış,

2- Toplantıyı yönetmek üzere Toplantı Başkanlığının oluşturulması; Bir toplantı Başkanı, bir Başkan Vekili, bir Katip Üye ve iki Oy Toplama görevlisinin seçimi.

3- Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

4- 01.06.2018-31.05.2019 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.

5- 31.05.2019 tarihi itibari ile düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi.

6-Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetçi İbrahim Nedim KOÇVER’in 01.06.2018-31.05.2019 dönemi iş, işlem ve hesaplarımızın denetlendiği konusunda Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve bu döneme ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

7- Yönetim Kurulu’nun ibrası.

8- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetçi seçilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9- Yönetim Kurulu üyesi Murat Zeybektekin’in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ahmet Şekerci, Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ocaktan’nın vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Turan Nurcan, Nadim Köse’nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen M.Hadimi Yakupoğlu, Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurulca onaylanması,

10- Sözleşmeleri 05.09.2018 tarihinde yenilenen Türk Telekom Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Baz istasyonu kira sürelerinin 5 yıl uzatılması konusunda Yönetim Kurulu Tasarrufunun onaylanması,

11- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının tespiti,

12- Dilek ve temenniler,

13- Kapanış,

VEKALETNAME

AR-TUR TURİZM END.A.Ş.

AR-TUR TURİZM END.A.Ş.'nin 25/Ağustos/2019 pazar günü, saat 10.00'da Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'nu temsilci/vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a)Temsilci/Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Temsilci/Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir, Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c)Temsilci/Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda temsilci/vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimat yoksa, temsilci/vekil oyunu serbestçe kullanır. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi…………………………………………….

b) Numarası…………………………………………………….

c) Adet-Nominal Değeri……………………………………

d) Oyda imtiyazı Olup Olmadığı………………………..

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu………………………

f) TC. Kimlik No……………………………………………….

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İMZA

ADRESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR