AYTAŞ AYAKKABI YAN SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Aytaş Ayakkabı Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul çağrısı

AYTAŞ AYAKKABI YAN SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00983304
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 18.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri, Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
09.05.2019 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Aytaş Ayakkabı Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2018 Genel Kurul İlanı

Ticaret Sicil No : 6531

Aytaş Ayakkabı Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Adresi : Asmalıevler Mah. Taşgeçit Cad. No:2 Pamukkale, Denizli

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 15,04,2019 Tarihli almış olduğu karara istinaden; 09,05,2019 tarihinde saat 10:00 ‘da Asmalıevler Mah. Taşgeçit Cad. No:2 Pamukkale, Denizli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Finansal tablolar ve toplantıda görüşülecek hususlara ait belgeler genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkartılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu tüm pay sahiplerine ilanen duyurulur.

Saygılarımla,
Aytaş Ayakkabı Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Ali İhsan KESKİN
G Ü N D E M :

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
 2. Toplantı başkanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
 4. Finansal raporlarının okunması müzakeresi ve tasdiki
 5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
 6. Şirket ana sözleşmesinin unvan başlıklı 2.maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi,
 7. Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konusu başlıklı 3.maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi,
 8. Dilek ve temenniler
 9. Kapanış

  VEKALETNAME
  Pay sahibi olduğum Aytaş Ayakkabı Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 09.05.2019 tarihinde saat : 10.00 da Asmalıevler Mah. Taşgeçit Cad. No:2 Pamukkale, Denizli adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………….……………………………………. ‘ i vekil tayin ediyorum.
  Vekaleti Verenin Adı Soyadı ve İmzası

  VEKALETİ VERENİN
  -----------------------------
  Sermaye Miktarı :
  Hisse Adedi :
  Oy Miktarı :
  Adresi :

  Tatbiki İmzası : ……………………………………


  NOT: Vekaletnamenin noterden tastik edilmesi, Vekaletnamenin noterden tastiksiz olması halinde, vekaleti veren kişinin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR