AYDIN TİCARET ODASI

Aydın Ticaret Odası Meslek Komitesi Organ Seçimi duyurusu

AYDIN TİCARET ODASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Oda üyeleri
Toplantı Tarihi
:
11.11.2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik (8) (11). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AYDIN TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN

25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik ve 25934 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince Odamız 11. Meslek Komitesi üyeliğinden çekilen komite asil üyelerinin ve meclis üyesinin yerine davet edilen yedek üyelerin katılım sağlamaması nedeniyle Odamız 11. Meslek Komitesi 3 Asil ve 7 Yedek Üye Seçimi ile Meclis 1 Asil ve 3 Yedek Üye Seçimi 11.11.2019 Pazartesi günü Odamız Hizmet Binasında yapılacaktır.

Odamız 11. Meslek Komitesi organ seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve 11. Meslek Komitesinden kayıtlı üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını kullanarak mağdur olmaması için; Oda kayıtlarımız bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 (yedi) gün süreyle üyelerimizin incelemesine açık tutulacak olup, bu süre içinde üyelerimizin aşağıda belirtilen konularda kendi kayıtlarını kontrol etmek suretiyle doğruluğunu teyit edecekler, kendi durumları ile Odamız kayıtları arasında farklılık varsa düzelttireceklerdir.

Düzeltme işlemi Ticaret Sicili Müdürlüğünü ilgilendiren hususlarda kanun gereği tescil yoluyla düzeltilecektir. Oda kayıtları ile ilgili hususlarda ise dilekçe ile müracaat yeterli olacaktır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği kanunu ve yukarıda adı geçen seçim yönetmeliği hükümleri gereğince:

1- Odamız son iki takvim yılında aidat borcu bulunan, Vergi kaydı bulunmayan ve Oda’mızda tescilli adresinden ayrılmış olup bu durumu bildirmeyen üyeler Odamız Yönetim Kurulu tarafından askıya alınmış olup, bu durumda bulunan üyelerimizin askıdan indirme işlemleri yapılmadan seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklarıdır. Askıda bulunan üyelerimizin, askıdan indirilerek meslek grupları ve seçme ve seçilme listelerine dahil edilebilmeleri için askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırmaları gerekmektedir.

2-Tüzel kişi üyelerimizin temsilcisi olan gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirket temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olarak Ticaret Siciline tescilli bulunmaları gerekmektedir ve bu halin en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. Son 6 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı ve olması halinde Ticaret siciline tescil işleminin yaptırılması gerekmektedir.

3-Bütün üyelerimizin Odamızda tescilli adresleri ile bulundukları adreslerinin tutarlılığı kontrol edilmelidir.

4- Bütün üyelerimizin vergi sicil numaralarının Odamız kayıtlarındaki ile tutarlılığı kontrol ettirilmelidir.

5- Herhangi bir inceleme ve düzeltme talebi olmaması halinde odamız kayıtlarının doğruluğu üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

Durumunuzun incelenerek yukarıdaki kriterlere uygunluğunuzun kontrol edilmesi ve ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde odamız kayıtlarının düzelttirilmesi gerektiği ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR