ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ)

ASKİ'den içme suyu ücret tarifesine ilişkin değişiklik duyurusu

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094710
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

İLKHABER 05.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3011 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

ASKİ Genel Kurulu

Sayı: 17 27.11.2019
Konu: Ücret Tarifesi
ÜCRET TARİFESİ
MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2019 tarih ve 90894510-249 sayılı Ücret Tarifesi teklifine ait Plan ve Bütçe - Kanunlar Komisyonuna ait komisyon raporu 27.11.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında;
A. ŞEHİR MERKEZİNE UYGULANACAK OLAN İÇMESU TARİFESİ:
a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..……….……….….. 3,00
b) Belediyelere bağlı; park, bahçe, sulama amaçlı yerler, özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………… 1,50
c) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………….…….….….…….. 3,00
d) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları, Hayrat Çeşmeleri ve Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………… 3,00
e) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..……………………………………………………. 3,00
f) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………........................................ 4,50
g) Toplu Su satış abonelerinden beher m3 için……………….…………………………………………. 9,00
h) Apartmanlar ve sitelerde bahçe sulama amaçlı aboneler, Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………………………………………………………………….... 9,00
ı) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..………………..…. 6,75
i) İnşaatlardan 1 aylık dönemde beher m3 için.……………………….…………………….. 9,00
j) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...…………….. 6,75
B. KARAİSALI İLÇESİNE UYGULANACAK OLAN İÇMESU TARİFESİ:
a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..……….……….….. 3,00
b) Belediyelere bağlı; park, bahçe, sulama amaçlı yerler, özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………… 1,50
c) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………….…….….….…….. 3,00
d) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları, Hayrat Çeşmeleri ve Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………… 3,00
e) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..……………………………………………………. 3,00
f) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………........................................ 4,50
g) Toplu Su satış abonelerinden beher m3 için……………….…………………………………………. 9,00
h) Apartmanlar ve sitelerde bahçe sulama amaçlı aboneler, Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………………………………………………………………….... 9,00
ı) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..………………..…. 6,75
i) İnşaatlardan 1 aylık dönemde beher m3 için.……………………….…………………….. 9,00
j) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...…………….. 6,75
MADDE 2 : KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI ÜCRET TARİFESİ
A. ŞEHİR MERKEZİNE UYGULANACAK OLAN KUL. SU. UZAK. BED. (KSUB) ÜCRET TARİFESİ :
a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..……………..…….. 1,05
b) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………..…..…….…..… 1,05
c) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları ve Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………………. 1,05
d) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..………………………………………………..…… 1,05
e) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………........................................ 1,55
f) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..…………….……. 2,55
g) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...………..…… 2,55
B. KARAİSALI İLÇESİNE UYGULANACAK OLAN KUL. SU. UZAK. BED. (KSUB) ÜCRET TARİFESİ :
a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..……………..…….. 1,05
b) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………..…..…….…..… 1,05
c) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları ve Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………………. 1,05
d) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..………………………………………………..…… 1,05
e) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………........................................ 1,55
f) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..…………….……. 2,55
g) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...………..…… 2,55
C. ŞEHİR MERKEZİ İLE KARAİSALI İLÇESİNDE YERALTINDAN ÇIKARILAN SULARDAN (ÖZEL KUYULAR) ALINACAK OLAN KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI BEDELİ ÜCRET TARİFESİ:
DSİ Bölge Müdürlüğünden izin alarak yeraltından kendi imkanları ile su çıkaranlar, bu suları kullandıktan sonra ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine boşaltması halinde kademe uygulaması yapılmaksızın su sayacında tahakkuka esas olan sarfiyat kadar, kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli olarak 1 aylık dönem için beher m3’ü ;
a) Sanayi Kuruluşlarından;
1- Tam arıtma yapanlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………. ……………...................... 1,05
2- Ön arıtma yapanlardan 1 aylık dönemde beher m3 için ……………….…………….................... 2,10
3- Arıtma yapmayanlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………. ………….…..................... 3,15
b) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..…………….…… 3,15
c) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için..…………………………………..…………………. 3,15
d) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu ve Öğretmen Evlerinden, Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….……...…… 3,15
e) Resmi ve Özel Hastanelerden 1 aylık dönemde beher m3 için............................................................ 3,15
f) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………..................................... 3,15
TL ücret alınır.
6360 SAYILI KANUN İLE HİZMET ALANIMIZA DAHİL OLAN YERLEŞİM YERLERİNİN ÜCRET TARİFESİ
MADDE 3 : İÇMESU ve KSUB SATIŞ TARİFESİ
Pozantı İlçesi -Tufanbeyli İlçesi - İmamoğlu İlçesi - Aladağ İlçesi - Feke İlçesi - Saimbeyli İlçesi
A- İÇME SU TARİFESİ
a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..……………….….. 1,60
b) Belediyelere bağlı; park, bahçe, sulama amaçlı yerler, özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………… 1,00
c) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….…….….…… 1,60
d) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları, Hayrat Çeşmeleri ve Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………… 1,60
e) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..………………………………………………….…. 1,60
f) Toplu Su satış abonelerinden beher m3 için……………….…………………………………….……. 1,95
g) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………....................................... 2,40
h) Apartmanlar ve sitelerde bahçe sulama amaçlı aboneler, Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………… 3,85
ı) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..…………………. 3,10
i) İnşaatlardan 1 aylık dönemde beher m3 için.……………………….………………….. 4,75
j) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………..…………………...……….. 3,85
B- KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ (KSUB)
a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..…….……….…….. 0,70
b) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………….…….…… 0,70
c) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları ve Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için ……………………………. 0,70
d) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..……………………………………………………. 0,70
e) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………....................................... 1,05
f) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..…………………. 1,60
g) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...……………. 1,60
h) DSİ Bölge Müdürlüğünden izin alarak yeraltından kendi imkanları ile su çıkaranlar, bu suları kullandıktan sonra ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine boşaltması halinde kademe uygulaması yapılmaksızın su sayacında tahakkuka esas olan sarfiyat kadar, kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli olarak 1 aylık dönem için beher m3’ü................................................................ 1,60
TL ücret alınır.
Karataş İlçesi - Yumurtalık İlçesi - Kozan İlçesi
A- İÇME SU TARİFESİ
a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..……………..…… 1,95
b) Belediyelere bağlı; park, bahçe, sulama amaçlı yerler, özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………… 1,00
c) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….…….…… 1,95
d) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Derneklere, Muhtarlık Hizmet Binalarına, Hayrat Çeşmelerine ve Kaymakamlığa bağlı Aşevlerine 1 aylık dönemde beher m3 için……………………… 1,95
e) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..…………………………………………………… 1,95
f) Toplu Su satış abonelerinden beher m3 için……………….………………………………………… 2,40
g) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için………….….................................... 2,90
h) Apartmanlar ve sitelerde bahçe sulama amaçlı aboneler, Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 aylık dönemde beher m3 için…………. 4,35
ı) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………………….………..………. 3,50
i) İnşaatlardan 1 aylık dönemde beher m3 için.………………………..……………….. 5,85
j) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………..…………………...……… 4,70
B- KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ (KSUB)
a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...………………………….…… 0,90
b) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….…….…… 0,90
c) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları ve Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için …………………………. 0,90
d) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..…………………………………………………… 0,90
e) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için…………….................................. 1,35
f) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………………………….………. 1,60
g) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ……………………………….…...……… 1,60
h) DSİ Bölge Müdürlüğünden izin alarak yeraltından kendi imkanları ile su çıkaranlar, bu suları kullandıktan sonra ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine boşaltması halinde kademe uygulaması yapılmaksızın su sayacında tahakkuka esas olan sarfiyat kadar, kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli olarak 1 aylık dönem için beher m3’ü.............................................................. 1,60
TL ücret alınır.
Ceyhan İlçesi
A- İÇME SU TARİFESİ
a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..……………..…… 2,80
b) Belediyelere bağlı; park, bahçe, sulama amaçlı yerler, özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………… 1,00
c) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….…….…… 2,80
d) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları, Hayrat Çeşmeleri ve Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………… 2,80
e) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..………………………………………...……….. 2,80
f) Toplu Su satış abonelerinden beher m3 için……………….……………………………………...… 3,70
g) Apartmanlar ve sitelerde bahçe sulama amaçlı aboneler, Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 aylık dönemde beher m3 için…………. 4,35
h) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..…..……………. 3,50
ı) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………..................................... 4,20
i) İnşaatlardan 1 aylık dönemde beher m3 için.……………………….…..…………….. 5,85
j) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………..…………………...……… 4,70
B- KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ (KSUB)
a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...…………………………..…… 0,90
b) Resmi Eğitim Kurumları ve Özel Okullar, Resmi Öğrenci Yurtları, Akşam Sanat Okulu, Öğretmenevleri ve Orduevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…………………………….…….…… 0,90
c) Siyasi Partiler ile ticari faaliyette bulunmayan Dernekler, Muhtarlık Hizmet Binaları ve Kaymakamlığa bağlı Aşevlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için ……………………………….. 0,90
d) Gençlik ve İl Spor Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren tescilli amatör ve ihtisas spor kulüplerinden 1 aylık dönemde beher m3 için…..…………………………………………….….. 0,90
e) Resmi Kurum ve Kuruluşlardan 1 aylık dönemde beher m3 için…………….................................. 1,35
f) İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..…………...…. 1,60
g) Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü …………………………………....……… 1,60
h) DSİ Bölge Müdürlüğünden izin alarak yeraltından kendi imkanları ile su çıkaranlar, bu suları kullandıktan sonra ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine boşaltması halinde kademe uygulaması yapılmaksızın su sayacında tahakkuka esas olan sarfiyat kadar, kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli olarak 1 aylık dönem için beher m3’ü............................................................... 1,60
TL ücret alınır.
6360 Sayılı Kanun ile Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüştürülen Beldeler
a) Beldelerde bulunan tüm aboneliklerden 1 m3 İçmesu Ücreti bedeli olarak……………………….……. 1,50
b) Beldelerde bulunan tüm aboneliklerden 1 m3 KSUB Ücreti bedeli olarak……………………….……. 0,70
c) Belediyelere bağlı; park, bahçe, sulama amaçlı yerler, özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1 aylık dönemde beher m3 için ………. 1,00
d) Kendi imkanları ile yeraltından su çıkaran abonelerden yalnızca KSUB alınacaktır. Ancak, İnşaatlardan ve Bahçe Sulama abonelerinden KSUB alınmayacaktır.
Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köyler (Mahalleler)
a) Köylerde bulunan tüm aboneliklerden 1 m3 İçmesu Ücreti bedeli olarak……………………….……. 0,75
b) Köylerde bulunan tüm aboneliklerden 1 m3 KSUB Ücreti bedeli olarak……………………….……. 0,55
c) Belediyelere bağlı; park, bahçe, sulama amaçlı yerler, özel ve tüzel kişilere ücretli olarak tahsis edilen eğitim amaçlı yüzme havuzlarından 1 aylık dönemde beher m3 için ………. 1,00
d) Kendi imkanları ile yeraltından su çıkaran abonelerden yalnızca KSUB alınacaktır. Ancak, İnşaatlardan ve Bahçe Sulama abonelerinden KSUB alınmayacaktır.
MADDE 4 : DİĞER UYGULAMALAR
a) Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarından ve Gazilerden, durumlarını belgelemeleri ve yalnızca 1 mesken aboneliği verilmesi suretiyle sayaç ücreti hariç olmak üzere herhangi bir ücret (Abonelik, Depozito, İçmesu, KSUB, Katılım Payları, İnşaat Su Bedeli, Bakım Bedeli, Vidanjör Ücreti, Kanal Temizleme Ücreti vb.) alınmayacaktır.
b) % 40 ve üzerinde engelli vatandaşlara; durumlarını belgelemek, devlet hastanelerinden alınan süreklilik arzeden özürlü sağlık kurulu raporu, Başbakanlık Özürlü İdaresinden alınan Özürlü Kimlik Kartı, 18 yaşını geçtiğini gösteren nüfus kayıt örneği ve ikemetgah ilmuhaberi ile başvurmaları halinde, sadece 1 mesken aboneliği için İçmesu ve KSUB ücretlerinde % 50 indirimli tarife uygulanır. Ancak; bu aboneliklere uygulanacak KSUB tarifesi, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte öngürülen asgari atıksu ücretinden az olamaz.
c) 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren vatandaşlara; durumlarını belgelemek, 65 yaş aylığı aldığını gösterir belge, nüfus kayıt örneği ve ikemetgah ilmuhaberi ile başvurmaları halinde, sadece 1 mesken aboneliği için İçmesu ve KSUB ücretlerinde % 50 indirimli tarife uygulanır. Ancak; bu aboneliklere uygulanacak KSUB tarifesi, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte öngürülen asgari atıksu ücretinden az olamaz. 2022 Sayılı kanun kapsamındaki indirimden yalnızca eşlerden biri faydalanabilir.
d) Engelli ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren ve gerekli şartları taşıyanlara yalnızca 1 mesken aboneliği için KSUB ücreti % 50 indirimli uygulanır.Ancak; bu aboneliklere uygulanacak KSUB tarifesi, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte öngürülen asgari atıksu ücretinden az olamaz.
e) Birden fazla su veya KSUB (Atıksu) aboneliği bulunanların; hem şehit-gazi hem de engelli kimliği olması veya 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına da girmesi halinde bu aboneliklerden yalnızca birisi için indirimli tarife uygulanır.
f) İbadethanelere, Cemevlerine, Ziyarethanelere ve Resmi Kur'an Kurslarına su sayacı takmak suretiyle abone kaydı yapılacak olup bu yerlerden ücret alınmayacaktır.
g) Belediyelere ait eğitim amaçlı yüzme havuzlarının belediyeler tarafından doğrudan işletilmesi veya muhtarlıklar tarafından işletilmek üzere muhtarlıklara ücretsiz tahsis edilmesi durumunda su sayacı takmak suretiyle abone kaydı yapılacak olup, bu yerlerden ücret alınmayacaktır.
h) Belediyelere bağlı mezarlık abonelerine su sayacı takmak suretiyle abone kaydı yapılacak olup bu yerlerden ücret alınmayacaktır.
ı) Hükmi ve hakiki şahıslar ; yeraltından çıkardıkları suların çıkış yerlerine sayaç bağlama mecburiyetindedirler. Hükmi ve hakiki şahıslardan sayaç takmayanlara DSİ Bölge Müdürlüğünün ASKİ Genel Müdürlüğüne bildirmiş oldukları motor debilerine göre akıtılan her m3 su miktarının üç misli cezalı olarak tahakkuk ve tahsili yapılır. Bu hesaplama yapılırken motorun 24 saat çalıştığı kabul edilir.
i) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı Kanunla ASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve hizmet alanı içerisine giren yerleşim yerleri ile orman köylerinde kanalizasyon şebekesi bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, bu yerlere uygulamadaki geçerli KSUB tarifesinden aylık su tüketim miktarına göre Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tahakkuk ettirilecektir. Ancak, verilecek olan vidanjör hizmetinden ücret talep edilmeyecektir.
j) Bu ücret tarifesinde yer alan ücretlere KDV dahil olmayıp yasal oranlara göre ayrıca KDV tahakkuku yapılacaktır.
k) Bu ücret tarifesinde yer alan ücretler ve hükümler yeni bir Genel Kurul kararı alınmadığı sürece uygulanmaya devam eder.
l) Konutlarda (Apartmanlarda) müşterek kalorifer suyu kullanım aboneliklerine, konutlara uygulanan tarife uygulanır.
m) Apartmanlarda her bölüm için konut tarifeleri gibi uygulama yapılır.
n) ASKİ Ücret Tarifelerine, her tahakkuk döneminde TÜFE uygulanacak olup, uygulama esnasında iki önceki ayın oranları dikkate alınacaktır.Söz konusu artış ve azalışlarda dört haneli kuruş hesabı dikkate alınacaktır.
o) Her tahakkuk döneminde; tahakkuk çıkarılan abonelerden, tabi olduğu ücret tarifesine göre 1 m3 içmesu ve atıksu bedeli içmesuyu ve kanalizasyon şebekesi bakım ve onarım ücreti olarak tahsil edilir.
ö) 6360 Sayılı Kanunla ASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve hizmet alanı içerisine giren yerleşim yerlerinde DSİ Bölge Müdürlüğünden izin alarak yeraltından kendi imkanları ile su çıkaran ve bu suları kullandıktan sonra ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine boşaltan sanayi kuruluşlarından; ön arıtma yapanlardan KSUB ücretinin %80'i, tam arıtma yapanlardan KSUB ücretinin %40'ı alınır. Ancak; bu aboneliklere uygulanacak KSUB tarifesi, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte öngürülen asgari atıksu ücretinden az olamaz.
p) ASKİ Genel Müdürlüğü şebeke sistemininden içmesuyu kullanan ve bu suları kullandıktan sonra oluşan atıksuları arıtma işlemine tabi tutan işyeri ve sanayi kuruluşlarına uygulanacak KSUB ücreti; ön arıtma yapanlar için tabi olduğu KSUB ücretinin %80'i, tam arıtma yapanlar için tabi olduğu KSUB ücretinin %40'ı olarak alınır. Ancak; bu aboneliklere uygulanacak KSUB tarifesi, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte öngürülen asgari atıksu ücretinden az olamaz.
r) Karaisalı İlçesine bağlı olup 2006 yılında merkeze bağlı mahalle statüsüne dönüşen Güvenç Mahallesine, Başkıf Mahallesine, Çatalan Mahallesine, Sarımehmetli Mahallesine, Kapıkaya Mahallesine, Aktaş Mahallesine ve Kocaveliler Mahallesine 6360 Sayılı Kanundaki tüzel kişiliği kaldırılan köyler tarifesi uygulanır.
s) Muhtarlık hizmet binalarına su sayacı takmak suretiyle abone kaydı yapılacak olup, bu yerlerden aylık olarak 5 m3 içmesuyu ve KSUB tahakkundan ücret alınmayacaktır. Ancak bu yerlerde, aylık olarak 5 m3 'ün üzerindeki içmesuyu ve KSUB tüketimlerinin tahakkukunda ise tabi olduğu birim fiyat üzerinden ücret alınacaktır.
ş) Şehir merkezinde yer alan ilçelere (Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir) bağlı olup; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı Kanunla köy tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinde, Köy Muhtarlıkları tarafından Kurumumuza verilen devir listelerine istinaden yapılan abonelikler hariç olmak üzere sonradan tesis edilen ve/veya edilecek olan abonelere (köyün ana merkezinde olanların dışındakilere) şehir merkezindeki aboneler için belirlenmiş olan tarifenin aynısı uygulanır.
t) Bu ücret tarifesinde yer alan ücretler ve hükümler 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 5 : VİDANJÖR TARİFESİ
Vidanjörün bir seferlik çekim hizmeti ücreti; ASKİ Genel Müdürlüğü, Tarifeler Yönetmeliğinin 19. Maddesinde belirtilen esaslara göre alınır.
Madde 6 : KANAL TEMİZLEME TARİFESİ
Parsel bağlantı kanalları herhangi bir nedenle tıkanan KSUB abonelerinin kanalı, Kanal Temizleme Aracı ile açılır. Kanal Temizleme Aracının saatlik temizleme hizmet ücreti; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen esaslara göre alınır.
Madde 7 : İŞ MAKİNASİ (KAZICI YÜKLEYİCİ) TARİFESİ
Kanal bağlantılarını yapmak veya kanal şebekesini uzatmak durumunda olanlara,idarenin işleri olanak veriyorsa, kanal iş makinesi (kazıcı yükleyici) kiralanabilir. İş makinesi saatlik hizmet ücreti; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 21.Maddesinde belirtilen esaslara göre alınır.
Madde 8 : TEKNİK DENETİM VE PROJE İNCELEME TARİFESİ
İmar durumu alınmış kanal bağlantısı, atık su, yağmur suyu, çukur projeleri, bina ve yapıların sıhhi tesisat projelerinin idaremizce incelenerek onaylanması yapılan mühendislik hizmetleri için abonelik tesis etmek isteyenlerden bir defaya mahsus olmak üzere teknik denetim ve proje inceleme bedeli; 3 mühendis / saat, 1 bilgisayar işletmeni / saat ücreti toplamıdır.
Bu ücretler aşağıdaki şekilde tespit edilir:
a) Konutlarda : Daire sayısı x İnceleme ücreti
2
b) İşyerlerinde : Toplam inşaat alanı (m2) x İnceleme ücreti
100
c) Otel ve Motellerde : Oda sayısı x İnceleme ücreti
5
d) Okullar ve ibadethanelerde : Toplam inşaat alanı (m2) x İnceleme Ücreti
500
Proje inceleme ücreti, konutlarda en az iki daire, işyerlerinde de 100 m2, otel ve motellerde 5 oda, okullar ve ibadethaneler de 500 m2 için hesaplanan ücrettir.
Ücret tahsil edildikten sonra proje onaylanır.
e) ASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği VIII. Bölüm Madde 32 gereği, ASKİ tarafından onaylanan Atıksu Arıtma Tesisleri projelerinin proje onay bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl yenilenerek belirlenen tarifeye göre tahsil edilecektir.
Yapının imar durumunda, İmar Kanununun 23. maddesine tabi olduğu belirtilmiş yerlerde; Su, Kanal, Yağmursuyu, Kullanılmış Su Çukuru Teknik Denetim ve Proje İnceleme Ücreti ; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 24, 25, 26 ve 27. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
Madde 9 : ŞUBE YOLU BAKIM ve ONARIM TARİFESİ
Şube yolu bakım ve onarım masrafları ; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 28. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
Madde 10: SAYAÇ MUAYENE ve SÖKME/TAKMA TARİFESİ
Sayaç Muayene ve Sökme/Takma Ücreti ; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
Madde 11 : TEMİNATLAR TARİFESİ
Sözleşme imzalayan her aboneden bir tahakkuk dönemindeki su tüketim bedelinin karşılayacak kadar “Teminat” alınır. Teminat bedeli alınmadan aboneye su bağlantısı yapılamaz. Teminat bedelleri ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 30. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
Madde 12 : SU SAYACI TARİFESİ
Su Sayacı Bedeli ; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
Madde 13 : KULLANILMIŞ SU TEMİNATI
Şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile kuyu vb. yerlerden elde ettikleri suyu, kullanıp kanalizasyona atan özel ve tüzel kişilerden ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 30. Madde esasları dâhilinde, türlerine göre kullanılmış suların uzaklaştırma teminatı alınır.
Madde 14 : KANAL YAPIM TEMİNATI
3194 sayılı İmar Yasası’nın 23’ncü maddesi uyarınca imar durumu verilmiş taşınmazların atık su bağlantı projeleri bedeli için ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 33. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
Madde 15 : KANAL YAPIM ve KANAL BAĞLANTI TARİFESİ
Kanal Yapımı ve Kanal Bağlantı Ücreti ; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 34. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
Madde 16 : SU ve KANAL HARCAMALARINA KATILIM PAYI TARİFESİ
3239 sayılı Kanunla değişik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 87, 88 ve 89. maddeleri ile ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
Madde 17 : KİRLİLİK ÖNLEME PAYI (KÖP) TARİFESİ
Endüstriyel nitelikteki KSUB kaynağı olan her kuruluş, bulundukları mahalde kanalizasyon şebekesi olsun olmasın, KSUB’larındaki kirletici parametre değerleri deşarj kısıtlamaların üzerindeki değerlerde olduğu sürece ASKİ’ce saptanan oranlar dâhilinde kirlilik önlem pay (KÖP) öderler. Bu bedel “KSUB’ların kanalizasyon şebekesinin deşarj yönetmeliğinde” belirtilen esaslar dâhilinde, ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 36. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
Madde 18 : PROJE ONAY TARİFESİ
ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 37. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
Madde 19 : TEMİNAT CİNSLERİ
ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Maddde 38 ;
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;
1- Para ve anında paraya çevrilebilir devlet tahvilleri
2- Limit dâhili süresiz kesin banka teminat mektubu
3- 1 veya 2. derece ipotek kabul edilir. Ancak, iskân müsaadesinden evvel 1 veya 2. derece ipotek 1 ve 2. maddelerden para, devlet tahvili ve banka teminat mektubuyla değiştirilebilir.
Madde 20 : TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI
Tahakkuk ve tahsilâtla ilgili esasları belirlemeye, devreleri tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Alacaklar ile kaçak ve usulsüz kullanımlara uygulanan cezalar süresi içerisinde ödenmedikleri taktirde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun da belirtilen gecikme cezaları uygulanır.
Madde 21 : SU KAPAMA ve AÇMA TARİFESİ
Açma-kapama ücreti; ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 40. maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edilir.
Madde 22 : KAÇAK VE USULSÜZ SU KULLANMAK
Kaçak Su; Su dağıtım ve şebeke hattından, şube yolundan, kuyu ve kaynaktan; delerek, boru döşeyerek, motor bağlayarak v.s. sayaçsız olarak su temin etmektir. Kaçak su olayı, en az iki işletme personeli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve soruşturma sonucu bir tutanak ile tespit edilir. Kaçak Su kullanımı, aynı zamanda su hırsızlığı suçunu da oluşturduğundan, bu suçu işleyen özel veya tüzel kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve Kaçak Su kullananlara ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 31 ve 41. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
Usulsüz Su Kullanmak; Ölçümü Engellemek, Usulsüz Su Vermek ve Kullanmak, Abone Grubunu İzinsiz Olarak Değiştirmek ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. Bu gibi fiilleri işleyenlere Tarifeler Yönetmeliğinin 42. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
Madde 23 : SU SAYACINI TAHRİP ETMEK
Su sayaçlarını idarenin belirleyeceği şekilde korumayan, kasten kıran, kullanılmayacak hale getiren, tabii olaylar nedeniyle donmalar hariç olmak üzere donmasına karşı önlem almayan ve kaybeden aboneler için, Tarifeler Yönetmeliği’nin 42.1 maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
Madde 24 : MÜHÜR KOPARMAK
Sayacın mührünü ve mühür bağını kopartmak yasaktır. Kapatılan suya ait bağ mührünü kopartan konut, işyeri, sanayi v.b gibi abone gruplarına ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 43. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
Madde 25 : YETKİSİZ MÜDAHALE
Şube yolunda veya şebekede tahribat yapmak, gereksiz müdahalede bulunmak, idareden habersiz sayacın ve şube yolunun yerini değiştirmek yasaktır. Bu fiili işleyenlere su kaybı dâhil toplam zarar tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında yasal işlem yapılır (ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 44).
Madde 26 : KAÇAK KANAL BAĞLANTISI
İdare tarafından onaylanmış proje olmadan kanal bağlantısı yapılamaz. Bu gibi davranışlarda bulunanlara ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 45. maddesi uyarınca işlem yapılır.
Madde 27 : YAĞMUR SULARININ KANALA AKITILMASI
Yağmur sularını bağlantı yaparak atık su kanalına akıtanların bağlantısı iptal edilir ve idarece yapılan giderler % 50 fazlasıyla kendisinden alınır. Tekrarında bağlantı varsa iptal edilip gideri 2 kat fazlasıyla alınır. Üçüncü tekrarda ise ikinci tekrardaki para alınmakla birlikte bir hafta süre ile suyu kesilir.(ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 46).
Madde 28 : ÇEVREYE ZARAR VERMEK
Atık su çukuru olmayan ve kullanılmış sularını kaçak kanallara veya bunlar aracılığıyla dolaylı yahut doğrudan denize, doğal mecralara veya açığa akıtanların suyu, abone iseler atık su çukuru yaptırana kadar kesilir. Su abonesi değilseler, haklarında yasal takibat yapılmakla birlikte atık su çukuru yapılıncaya kadar atık su bedeli tarifesinde belirlenen miktarın 3 katı olarak tahakkuk yapılır ve tahsil edilir (ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 47).
Madde 29 : ÇUKURLARIN ÇEVREYE BOŞALTILMASI
Atık su çukurunda birikmiş sularını açığa boşaltanların veya taşmasına fırsat verenlerin çukurları; idareden vidanjör isteğinde bulunmamış iseler, birinci defasında % 25, ikinci defasında % 50, üçüncüsünde % 100 zamlı olarak idare tarafından boşaltılır, bedeli ilgilisinden tahsil edilir, aynı zamanda bir hafta süreyle suyu kesilir (ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 48).
Madde 30 : PROJELERE UYULMAMASI
Atık su çukurları veya bağlantı kanalları, projesine uygun olmamasına rağmen oturma izni verilmesi halinde, sorumlular hakkında idari takibat yapılmakla birlikte, bağlantı kanalı veya atık su çukurunun projeye uygun hale getirilmesine kadar sular kesilir. Verilen süre içerisinde yapılmaması halinde, iş idare tarafından yapılır ve giderler % 50 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir (ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 49).
Madde 31 : TESİSLERE ZARAR VERME
Su ve kanalizasyon tesislerine, bilerek veya bilmeyerek çeşitli nedenlerle zarar verenler hakkındaki devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanmakla beraber, zararın giderilmesi için yapılan harcamalar % 50 fazlası ile Tarifeler Yönetmeliğinin 50.Maddesindeki hükümlere göre zarar verenden tahsil edilir. (ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 50).
Madde 32 : SUYUN KAPANMASI
Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki müeyyideler uygulanır (Tarifeler Yönetmeliği Madde 52).
a) Borcunu ödemeyen abonelerin suları kapatılır. Yer altı suyu kullanarak kullanılmış suları uzaklaştırma bedelini ödemeyen abonenin su kaynağı iptal edilerek mühürlenir. Borçlu ayrıca su hizmetlerinden yararlanıyor ise şebeke suyu kesilir.
b) Su kapanmasına rağmen borç ödenmez ise ve su kapama tarihinden üç dönem sonra borç tahsil edilemez ise sözleşme iptal edilebilir. Borç kanuni yollardan tahsil edilir.
Madde 33: ARAZÖZLE SU VERME ÜCRETİ
a) Konutlara ve Kamu Kuruluşlarına ; arazözle verilecek her m3 su için konutlara uygulanan SU ve KSUB tarifesi birlikte uygulanır.
b) İşyerleri, ticarethaneler ve ticari maksatla su isteyenlere ; arazözle verilecek her m3 su için yürürlükteki işyeri SU ve KSUB tarifesi birlikte uygulanır.
c) Sanayi kuruluşlarına ; arazözle verilecek her m3 su için sanayi kuruluşlarına uygulanan SU ve KSUB tarifesi birlikte uygulanır.
d) Kendi araçları ile konutlarına, fabrikalarına, işyerlerine içmesu talabinde bulunanlara ; her m3 için ilgili tarifeleri % 10 indirimli olarak uygulanır.
e) Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkılması halinde bu ücretler % 100 zamlı olarak alınır.
Konunun Genel Kurulumuzda yapılan görüşülmesinde; Ücret Tarifesi Plan-Bütçe Başkanlığındaki müşterek komisyonlardan geldiği şekilde kabulü teklif edilmiş olup, Ücret Tarifesi o birliği ile kabul edilerek evrakın gereği için ASKİ Genel Müdürlüğüne verilmesine karar verilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR