KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa payının satışına ilişkin ilanen tebligat

KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00834860
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Semt-Mahalle : MEVLANA MAH. / YENİ MAHALLE
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
OSMAN ÇÖLKUŞU

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DUYURU

Sayın; OSMAN ÇÖLKUŞU


İlimiz Kocasinan İlçesi, Kavakyazı Mahallesi, 121 pafta, 853 nolu ada, 588 nolu parselde bulunan kayıtlı taşınmazın hissedarı olduğunuz anlaşılmış olup, adres tespitiniz mümkün olmadığından malik OSMAN ÇÖLKUŞU’na ait arsa payının satış işleminin gerçekleştirileceği hususunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak Müdürlüğümüze yapılan başvuru neticesinde hissedarı olduğunuz yapının risk tespit raporu incelenmiş olup riskli yapı olduğu tespit edilmiştir. Müdürlüğümüze iletilen dilekçede gayrimenkul için 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yapılacak uygulamalar” başlıklı 15. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilerek, adres tespiti mümkün olmayan paydaşların hisselerinin de Yönetmeliğin 15. Maddesinin 2. fıkrasında yer alan “….Oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve karara katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, onbeş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.” hükmü gereği payınızın;

28.08.2018 tarihinde saat 14:00’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’nde (Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı No:155 Kocasinan/KAYSERİ) satış işlemi gerçekleştirileceği ihtaren bildirilir.


İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR