ANKARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Ankara Kalkınma Ajansı mali destek programları teklif çağrısı ilanı

ANKARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049237
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (14) (42). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKLİF ÇAĞRISI İLANI

ANKARA KALKINMA AJANSI
2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Ankara Kalkınma Ajansı, 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yer alan üç ayrı mali destek programı ile toplam 25.000.000 TL tutarında hibe desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.


PROGRAM
İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı
Referans TR51/19/ÜTMEGP/ÜTMEGP_KA
TR51/19/KIR/KIR-KA
TR51/19/YSG/YSG_KA
TR51/19/SGAK/SGAK_KA
TR51/19/SGF/SGF_KA
Bütçe 10.000.000 TL 8.000.000 TL 7.000.000 TL
Projelere Sağlanacak Asgari ve Azami Destek Miktar ve Oranları Asgari Tutar: 25.000 TL
Azami Tutar: 500.000 TL
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için: %25-%90
Kar amacı güden kuruluşlar için: %25-%50
Asgari Tutar: 100.000 TL
Azami Tutar: 1.000.000 TL
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için: %25-%90
Kar amacı güden kuruluşlar için: %25-%50
Asgari Tutar: 100.000 TL
Azami Tutar: 400.000 TL
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için: %25-%90
Kar amacı güden kuruluşlar için: %25-%50
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri İçin: : %25-%75
Uygun Başvuru Sahipleri
 • İşletmeler (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)
 • İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
 • Meslek Yüksekokulları
 • Mesleki Eğitim Merkezleri
 • Diğer Kamu Kurumları (Yetki ve görev alanında mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yer alan kamu kurumları)
 • Mahalli İdareler
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • İşletmeler
 • Üniversiteler
 • Kooperatifler, birlikler
 • Sivil toplum kuruluşları
 • İşletmeler (Sosyal İşletmeler)
 • Kooperatifler, Birlikler
 • Üniversiteler
 • TGB’ler (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)
 • İşletmeler
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi 22 Kasım 2019 Saat: 23:50

29 Kasım 2019 Saat: 23:50
29 Kasım 2019 Saat: 23:50
Taahhütna-me Son Teslim Tarihi 29 Kasım 2019 Saat: 17:00 6 Aralık 2019 Saat: 17:00
6 Aralık 2019 Saat: 17:00

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.ankaraka.org.tr ve www.sanayi.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir. Programlar hakkındaki sorular, tekliflerin internet üzerinden yapılacak son başvuru tarihlerinden 20 gün öncesine kadar elektronik posta ile mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderilebilecektir.
Başvurular www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü üzerinden elektronik ortamda yapılmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı
Aşağı Öveçler Mah. 1322 Cad. No: 11
06460 Çankaya / ANKARA
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR