TÜRK ANADOLU VAKFI

Aktif pasif varlıklara ait yıllık bilanço duyurusu

TÜRK ANADOLU VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01146029
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 09.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TURK ANADOLU VAKFI

AYRINTILI GELİR TABLOSU

TL

AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM
31.12.2018 31.12.2019
A-BRÜT SATIŞLAR 4.421.232,35 3.390.203,27
3-Diğer Gelirler 47.751,52 50.817,33
4-Bağışlar 4.373.480,83 3.339.385,94
C-NET SATIŞLAR 4.421.232,35 3.390.203,27
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 4.421.232,35 3.390.203,27
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) -5.341.276,29 -5.513.922,90
3-Genel Yönetim Giderleri (-) -607.614,81 -744.045,85
4-Amaca Yönelik Diğer Harcamalar (-) -4.733.661,48 -4.769.877,05
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -920.043,94 -2.123.719,63
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 5.099.616,10 5.812.635,20
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 19.696,12
3-Faiz Gelirleri 57.881,61 271.311,55
6-Menkul Kıymet Satış Karları 5.187,14
7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları 3,95 0,90
A-Faal.İlgili Diğ.Ola.Gelir ve Karlar 5.016.847,28 5.541.322,75
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 4.179.572,16 3.688.915,57
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 4.179.572,16 3.688.915,57
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 4.179.572,16 3.688.915,57

TÜRK ANADOLU VAKFI

AYRINTILI BİLANÇO

TL

AKTİF (VARLIKLAR)
AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM
31.12.2018 31.12.2019
A-Hazır Değerler 1.599.202,26 2.979.873,63
1-Kasa 2.040,97 3.799,28
3-Bankalar 1.597.161,29 2.976.074,35
C-Ticari Alacaklar 376.332,00 515.021,00
2-Alacak Senetleri 360.100,00 498.789,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar 16.232,00 16.232,00
D-Diğer Alacaklar 5.173.444,79 5.631.843,66
5-Diğer Çeşitli Alacaklar 5.173.444,79 5.631.843,66
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 7.148.979,05 9.126.738,29
A-Ticari Alacaklar 5,55 5,55
4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5,55 5,55
C-Mali Duran Varlıklar 1.091.645,78 1.091.645,78
1-Bağlı Menkul Kıymetler 1.009.897,90 1.009.897,90
2-Diğ.Mali Dur.Varlıklar (İktisadi İşletme Sermaye) 81.747,88 81.747,88
D-Maddi Duran Varlıklar 25.006.625,92 28.222.216,73
1-Arazi ve Arsalar 1.029.708,15 1.101.042,15
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 271,70 271,70
3-Binalar 15.485.928,80 16.841.539,32
4-Tesis, Makine ve Cihazlar 9.376,48 9.376,48
5-Taşıtlar 123.522,82 123.522,82
6-Demirbaşlar 184.897,24 192.142,28
8-Birikmiş Amortismanlar (-) -6.360,71 -6.360,71
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 8.179.281,44 9.960.682,69
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.346,56 4.346,56
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl. 4.346,56 4.346,56
G-Gel.Yıl. Ait Giderler ve Gelir Thk. 344,94 426,65
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 344,94 426,65
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 26.102.968,75 29.318.641,27
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 33.251.947,80 38.445.379,56
GENEL TOPLAM 33.251.947,80 38.445.379,56
PASİF (KAYNAKLAR)
AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM
31.12.2018 31.12.2019
B-Ticari Borçlar 426.021,62 335.513,71
1-Satıcılar 424.139,82 333.631,91
4-Alınan Depozito ve Teminatlar 1.881,80 1.881,80
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük. 32.038,72 56.540,07
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 10.742,53 17.215,99
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri 21.296,19 39.324,08
H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk. 155.100,00 498.789,00
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 155.100,00 498.789,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 613.160,34 890.842,78
A-Ödenmiş Sermaye 28.459.215,30 33.865.621,21
1-Sermaye 28.459.215,30 33.865.621,21
F-Dönem Net Karı (Zararı) 4.179.572,16 3.688.915,57
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 32.638.787,46 37.554.536,78
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 33.251.947,80 38.445.379,56
GENEL TOPLAM 33.251.947,80 38.445.379,56

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR