S.S. AKŞEHİR-ILGIN PANCAR EKİCİLERİ KOOP.

Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Koop. Genel Kurul çağrısı

S.S. AKŞEHİR-ILGIN PANCAR EKİCİLERİ KOOP.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kooperatif Üyeleri.
Toplantı Tarihi
:
06.04.2019 10:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

S. S. AKŞEHİR-ILGIN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Kooperatifimizin 2018 Faaliyet Yılına ait 68’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.04.2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Ilgın Şeker Fabrikası Sosyal Tesisleri içerisindeki futbol sahasında aşağıdaki gündem i görüşmek üzere yapı ılacaktır. Birinci toplantıda nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantı 22.04.2019 Pazartesi günü saat 10. 00’da Ilgın Şeker Fabrikası Sosyal Tesisleri içerisindeki futbol sahasında aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Toplantıya iştirak edecek ortaklarımızın nufus cüzdanlarını veya geçerli kimlik belgelerini yanlarında getirmeleri rica olunur.

Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

YUSUF YAZIR

GÜNDEM :

 1. Açılış

 2. Genel Kurul Divanının Seçimi, (Ana sözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Katip ve en az 2 Oy toplayıcı),

 3. Saygı Duruşu,

 4. Genel Kurul Divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

 5. Yönetim KuruIu Başkanının Konuşması,

 6. Kooperatifimizin 2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

 7. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

 8. 2018 Faaliyet yılı Müsbet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii,

 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

 10. 2019 Faaliyet yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 11. Ana sözleşmemizin2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,19.,20.,22.,23.,26.,27.,28.,29.,30.,34.,35.,39.,40.,46.,49.,51.,54.,55.,56.,57.,58.,59.,62.,66.,79.,80.,81.,82.,83.,84.,85.,86.,87.,88.,90.,91. ve 92. Maddelerinin değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması,

 12. Süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yedek Üyelerinin seçimi,

 13. Denetçilerin ve Yedek Üyelerinin seçimi,

 14. Dilek ve Temenniler,

 15. Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR